Tefsir İlminde İcma Anlayışı ve Kur'an Yorumuna Etkisi Şükrü Maden

Tefsir İlminde İcma Anlayışı ve Kur'an Yorumuna Etkisi
Şükrü Maden

20,00 TL
Temin süresi 5 gündür.
Tefsir İlminde İcma Anlayışı ve Kur'an Yorumuna Etkisi
Tefsir İlminde İcma Anlayışı ve Kur'an Yorumuna Etkisi
Kitabi Yayınevi
20.00

Kur'ân ve Sünnet'ten sonra dinin üçüncü esas kaynağı olan İcmâ, müfessirlerin Kur'ân'ı yorumlarken en önemli delillerinden biri olmuştur. Pek çok müfessir, aslında bazı yorumlar kendilerine daha yakın geldiği halde, icmâa aykırı olduğu için bu görüşü değil, müfessirlerin icmâa ettikleri yorumu esas alacaklarını özellikle belirtmişlerdir. Bu yönüyle müfessirlerin icmâı Kur'ân yorumunu etkileyen önemli bir delildir.

Elinizdeki kitapa icmâın tefsir alanındaki yeri ve icmâın Kur'ân yorumuna etkisi incelenmektedir. Kitapta müfessirlerin icmâının doğru manaya ulaşmak konusunda ne tür fonksiyonlar icra ettiği, icmâ edilen yorumların dayandığı deliller ve icmâın tefsir alanındaki kaynak değeri gibi konular tefsir müktesebatımız çerçevesinde ele alınmıştır.

Kapat