9789754311419
516636
Anadilde Eğitim ve Azınlık Hakları
Anadilde Eğitim ve Azınlık Hakları
Sorun Yayınları
10.00
Anadilde eğitim, azınlık hakları, kültürel haklar, etnisite sorunları toplumda yaygın biçimde tartışılmaktadır.

Konu "ulusal sorun" çerçevesinde tartışılırken, etnisite ve "kültürel haklar" sorunsalı öne çıkarılmaktadır. Oysa konunun tartışılması ve çözüm yöntemi üretilmesi siyasidir.

Özgür ve demokratik bir ortamda tartışılmayan bu önemli konu, bir yandan gerici, tutucu ve tepkici kesimin kuşatmasında özünden saptırılırken, diğer yandan konuyu sloganik söyleme indirgeyen kesimlerde çıkmaktadır. Resmi tarih anlayışı ile resmi ideolojilerin kuşatmasını aşmaya aday çalışmalar da henüz kitlerin sahiplenmesinden uzaktır.

Sosyolojik emekçi halk ve sosyal sınıf gerçekliğini inkâr, imha ve asimile anlayışına dayanan etkiler "sorun bu
(Arka Kapak'tan)
Kapat