Sosyalist Düşüncenin Gelişmesi Friedrich Engels

Sosyalist Düşüncenin Gelişmesi
Friedrich Engels

%20 İNDİRİM
38,00 TL
30,40 TL
Temin süresi 7 iş günüdür.
9786254191411
905647
Sosyalist Düşüncenin Gelişmesi
Sosyalist Düşüncenin Gelişmesi
30.40

"Burjuvazinin toplumsal bilimi olan klasik siyasi iktisat, ağırlıklı olarak sadece üretim ve takasla bağlantılı insan eylemlerinin doğrudan kastedilmiş toplumsal sonuçlarıyla meşguldür. Bu durum, onun tamamıyla kuramsal olarak ifade ettiği toplumsal örgütlenmeye tekabül eder. Sermayedar bireyler üretim ve takasa sadece doğrudan kâr için giriştiğinden dolayı, ilk etapta sadece en yakın ve en hızlı sonuçlar hesaba katılabilir. İmalatçı birey veya tüccar herhangi bir imal edilmiş veya satın alınmış metayı normalde istenen kârla sattığı sürece tatmin olur ve ardından meta ve onun alıcılarına sonradan ne olacağı onu ilgilendirmez. Aynı durum aynı eylemlerin doğal sonuçları için de geçerlidir. Küba'da dağ yamaçlarındaki ormanları yakan ve küllerinden bir kuşak için epey kârlı kahve ağaçlarını elde eden İspanyol ziraatçılarını, toprağın artık korunmasız kalmış üst tabakasının şiddetli tropikal yağmurlarla ardında sadece çıplak kayalar bırakarak yıkanıp gitmesi ilgilendiriyor muydu? Mevcut üretim biçimi doğa karşısında olduğu gibi toplum karşısında da sadece birincil, en somut sonuçlarıyla ilgilenir, ardından bu sonuca yönelik eylemlerin daha dolaylı etkilerinin gayet farklı, hatta oldukça zıt karakterde olmasına, arz ve talep uyumunun zıt kutuplara dönüşmesine karşı şaşkınlık gösterilir."

Elinizdeki bu kitap, Engels'in iki ayrı çalışmasından meydana gelmekte: "Sosyalizmin Ütopyadan Bilime Gelişimi" ve "Maymundan İnsana Geçişte Emeğin Rolü". Birinci kısımda sosyalist düşüncenin tarihsel gelişimi irdelenirken, ikinci çalışmada insan evriminin basamaklarında kilit rol oynayan emek farklı açılardan inceleniyor. "Bizi hayvanlardan farklı kılan nedir?" Sorusuna ışık tutma çabamızda yol gösterici bir çalışma...
Okurlara sunmaktan mutluluk duyarız!
Dorlion Yayınları

Kapat