9786053601876
760283
Soldaki Arayış
Soldaki Arayış
13.34

"Farklı bir açıdan bakarsak, 'sol', kendi yapısı bakımından zaten sürekli ve sonsuz bir arayıştır. Sn çözümlemede, ayrıcalıkların ayrıcalık olmaktan çıkarılmasıdır. Fırsatların, kültür ve eğitimin, zenginliklerin, mümkün olan en geniş kitleye ulaştırılmasıdır. Sürekli ve sonsuz bir adalet arayışıdır. Sürekli bir yenileşmedir. Türkiye'mizde sorun, bu arayışın, solu geliştirmek için değil, solun 'sol olabilmesi için' hala sürdürmekte olmasıdır. Solun 'kimlik arayışı' düzeyinde, ilkeleri ve doğrultusu' düzeyinde hala sürmesidir. Sorun ve sıkıntı buradadır. Soldaki arayışın bu başlamda hala sürmekte olması, bu giriş bölümünde sıraladığımız eksiklerden ve onların benzerlerinden kaynaklanmışsa, o zaman, yapılması gereken nedir? 'Arayışın', bu temel eksikleri gidermeye yönelmesi. Bu kitabın var olur gerekçesi budur. 'Soldaki arayış'a bir katkı getirmek.

Solun haklılığına ve güzelliğine Türkiye'nin solu da layık olmalıdır."

Kapat