Siyabend Ü Xece %10 indirimli Siyabedov Semend

Siyabend Ü Xece
Siyabedov Semend

20,00 TL
Temin süresi 15 gündür.
Siyabend Ü Xece
Siyabend Ü Xece
Hivda Yayınevi
20.00

Here Siyabende mini şengine,
Timareke li hespe şe dixine,
Le dike zine zer Teng ü bere hespe dişidine,
Linge xwe dike zengoye ye,
Dide orta xwe û zine merdiniye Rima qesaye dozdehmowkiye,
Ber bi pire dayike ajotiya çüye,
Ay siyaro delalo, merxaso siyaro.

Kapat