9799753629682
776682
Hazreti Ebubekir
Hazreti Ebubekir
7.04

Resul-i Ekrem'in (sav) ahirete göçmesiyle, İslamiyet yeniden hayat ve ölüm tercihi karşısında kaldı. Bu müthiş sarsıntıda Resul-i Ekrem'in (sav), zamanı itibarıyla İslamiyet'e kazandırmış olduğu nadir yaradılışlı insanlar, oluşan müthiş bunalımların, o vahim tehlikelerin ortadan kalkmasına yardımcı olmuştur.Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer gibi büyük şahsiyetlerin biyografisini takip ve tahlil etmekle, İslamiyet'in, Resul-i Ekrem Efendimiz'in (sav) ahirete göçtükten sonra geçirdiği önemli devre tahlil edilmiş olur.Hazreti Ömer'in devri, İslamiyet için muazzam bir fetih ve yükselme dönemi olmuştur. Bu fetih ve yükselme devrinin temelleri Hazreti Ebubekir'in iki seneden fazla devam etmeyen hilafet süresinde atıldı. Hazreti Ebubekir devrinde İslamiyet'in bünyesi o kadar sağlamlaştı ki bütün irtica ve irytidat hareketleri, bütün fitne ve fesat sebepleri, kararlılıkla ve gayretle ortadan kaldırıldı. Neticede Hazreti Ömer'in devrinde Müslümanları Hint ve Çin'in sınırlarına götüren fetihlere bu iki sene içinde başlanabildi. Bu itibarla Hazreti Ebubekir'in devri büyük bir dikkat ve önemle incelenmeye layıktır. Bu eser, onun için kaleme alınmıştır.Seyyid Süleyman NedviMevlana Şiblinin ömrü Asr-ı Saadet serisini tamamlamaya yetmemiştir. İmam Şibli eserin tamamlanmasını ölüm döşeğinde çok sevdiği ve değer verdiği talebesi Seyyid Süleyman Nedviye vasiyet etmiştir. Şibli hayatta iken eserle ilgili çalışmalarını yakından takip eden Nedvi, Şiblinin istediği ve bazı hazırlıklarını yaptığı şekilde eserin bir seri olarak yayımlanması vasiyetini yerine getirmeyi başarmıştır.

Kapat