Hilafet ve Ümmet Nimetini İnkar Edene Reddiye
Hilafet ve Ümmet Nimetini İnkar Edene Reddiye
İslami Medrese Yayınları
25.00

Bir çok alimin sessiz kaldığı ve bir çok münevverin basiretlerinin köreldiği bir dönemde ferasetiyle Kemalistlerin iç yüzünü deşifre eden Mustafa Sabri Efendi İslam'ın siyasi yönünü büyük bir vukufiyetle ortaya koyduğu bu eserini hilafetin ilga edilmesinden kısa bir süre önce yazmıştır.

Müellif merhum ümmet için hilafet sisteminin gerekli olduğunu savunur. Bu açıdan Kemalist ve İttihatçıların politikalarını destekleyen Ziya Gökalp Ahmet Ağaoğlu ve Hamdullah Suphi gibi Türkçü aydınları da sert üsluplarla eleştirmektedir. O dönemde sessiz kaldığını belirttiği bazı alimlere de sitemde bulunmaktadır. Eserde üzerinde durulan konular iki başlık altında özetlenebilir: Bunlardan birincisi İslam dünyası üzerinde oynanmak istenen oyunlar ikincisi ise hilafetin saltanattan ayrılmasının neticeleridir.

Kapat