Türkiye'nin ve G7 Ülkelerinin Eğitim Politikalarının Karşılaştırılması

Türkiye'nin ve G7 Ülkelerinin Eğitim Politikalarının Karşılaştırılması: Kalkınma Sürecinde Eğitim Politikalarının Rolü
Serdar Öztürk, Seher Suluk

%10 İNDİRİM
17,00 TL
15,30 TL
Temin süresi 15 gündür.
Türkiye'nin ve G7 Ülkelerinin Eğitim Politikalarının Karşılaştırılması: Kalkınma Sürecinde Eğitim Politikalarının Rolü
Türkiye'nin ve G7 Ülkelerinin Eğitim Politikalarının Karşılaştırılması: Kalkınma Sürecinde Eğitim Politikalarının Rolü
Gece Akademi
15.30

Eğitim, insanların yaşamında ki en önemli unsurlardan birisidir. Eğitim anlayışının moderntoplumlarda, zamanla çok önemli değişikliklere uğradığı görülmektedir. Eğitim bireyin nitelikselyapısında sağladığı değişim ve gelişim ile içinde bulunduğu toplumun sosyal, politik, kültürel veekonomik açıdan dönüşümüne katkıda bulunmasıdır. Ülkeler etkin eğitim politikalarıylaküreselleşme sürecindeki gelişmelere uyum sağlamaya çalışmaktadırlar. G7 ülkeleri, ortakdeğerler ve kültür çerçevesinde bütünleşerek üye ülkeler arasında entegrasyonu derinleştirmeyihedeflemektedir. Söz konusu hedefe ulaşmada G7 ülkelerinin eğitim politikalarının önemli bir roloynadığı söylenebilir.

Türkiye'nin eğitim politikalarının yapısı da rolü de gelişen ve değişen eğitimanlayışından etkilenmektedir. Bu çalışmanın amacı, G7 ülkelerinin ve Türkiye'nin eğitimpolitikalarını karşılaştırarak eğitimin ekonomi ve kalkınmadaki rolünü ortaya koyabilmektir.

Türkiye'nin, gelişmiş bir toplum adına küreselleşen dünyada varlığını sürdürebilmesi veyeniliklerden en iyi şekilde yararlanması için söz konusu eğitim reformlarının öncelikli olarakhayata geçirilmesi gerekir.

Kapat