Güncel Fen Bilimleri Çalışmaların(AYBAK 2020 Mart) Semra Benzer

Güncel Fen Bilimleri Çalışmaları (AYBAK 2020 Mart)
Semra Benzer, Berrin Topuz

75,00 TL
Temin süresi 15 gündür.
9786052588772
853832
Güncel Fen Bilimleri Çalışmaları (AYBAK 2020 Mart)
Güncel Fen Bilimleri Çalışmaları (AYBAK 2020 Mart)
Akademisyen Kitabevi
75.00

Bölüm 1 Aflatoksinler
Bölüm 2 Zeytin Karasuyunun Kesikli Reaktörde Anaerobik Arıtımı
Bölüm 3 Alzheimer Hastalığının Gelişiminde Mikroorganizmaların Rolü
Bölüm 4 Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758)'nın Bazı Biyolojik Özellikleri
Bölüm 5 Parçacık Fiziğindeki Gelişmeler ve Yönelimler
Bölüm 6 HPLC İle Antioksidan Aktivite Tayin Yöntemleri
Bölüm 7 Amit Türevi Moleküllerin Önemi ve Sentez Yöntemleri;
Yeni Sübstitüe Amit Türevlerinin Sentezlenmesi
Bölüm 8 Alkilaminofenol Türü Yeni Bileşiklerin Sentezi
Bölüm 9 Hepatoselüler Karsinomanın Epidemiyolojisi,
Etiyolojisi ve Moleküler Mekanizmaları
Bölüm 10 Bitki Proteomiği: Teknikler, Zorluklar ve Türkiye'deki Durum
Bölüm 11 Doğal Su Numunelerinde Eser Miktardaki Cd(II), Pb(II) ve
Zn(2) İyonlarının 2.6-Dimetilmorfolinditiyokarbamat
Kompleksleri Şeklinde Amberlit Xad-4 Kolonundan
Önderiştirilmesi ve Tayini İçin Yeni Bir Metot

Kapat