4857 Sayılı İş Kanunu Döneminde İşveren ve İşçilerin İş Sağlığı ve Güv

4857 Sayılı İş Kanunu Döneminde İşveren ve İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Görev ve Sorumlulukları
Selim Gündüz

25,00 TL
Temin süresi 5 gündür.
9786052817049
823125
4857 Sayılı İş Kanunu Döneminde İşveren ve İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Görev ve Sorumlulukları
4857 Sayılı İş Kanunu Döneminde İşveren ve İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Görev ve Sorumlulukları
Hiperlink Yayınları
25.00

İş sağlığı ve güvenliği konusuna Türkiye ekonomisinde son yirmi yıldır yaşanan krizlerden dolayı, devlet ya da sivil toplum örgütlerince öncelikli konular arasında yer verilmemiştir. AB ne girmeye aday ve istekli olan ülkemizin siyasi kriterlerle birlikte İSİG konusunda da uyum çalışmalarına hız vermesi gerekmektedir. İSİG konusunun hem mali hem de insani boyutu mevcuttur. Devleti ve toplumdaki bütün kesimleri etkileyen bu konuya bir an önce çözüm getirilmelidir. Yaptığımız çalışma iş sağlığı ve güvenliği açısından işçi ve işverenin karşılıklı görev ve sorumluluklarını ve uygulamalı bir alan çalışmasını kapsamaktadır. Yaptığımız çalışmanın teori kısmında sırası ile İsig konusunun uluslararası boyutu, Türkiye'de İSİG mevzuatı açısından işçi ve işverenin görev ve sorumlulukları ve iş kazası ve meslek hastalığı sonucu işverenin sorumlulukları araştırılmıştır. Uygulama kısmı ise anket uygulaması ve sonuçlarının değerlendirilmesinden oluşmaktadır. Ç alışmamızın ana amaçlarından biri çok basit önlemlerle engellenebilecek iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu ortaya çıkan ağır tabloyu toplumda işbirliği kültürünün geliştirilmesi dayanışma ve milli mutabakatın sağlanması ile ortadan kaldırılması yolunda taraflarda duyarlılığın oluşmasına katkıda bulunmaktır.

Kapat