9786257727587
853985
Uluslararası Adli Muhasebe
Uluslararası Adli Muhasebe
Gazi Kitabevi
38.90

İçindekiler

Önsöz
İçindekiler
Tabloların Listesi
Şekillerin Listesi
Giriş

I. Bölüm: Kavramsal Çerçeve
II. Bölüm: Uluslararası Dava Destekleri
III. Uluslararası Uzman Tanıklık Uygulamaları
IV. Bölüm: Uluslararası Hile (Özel) Denetim Hizmetleri
V. Bölüm: Uluslararası Adli Muhasebe İle İlgilli Mali Suçlar
VI. Bölüm: Adli Muhasebe Eğitimi
VII. Bölüm: Örnek Uygulamalar

Kapat