Somuncu Baba Hazretlerinin Evradı - Evrad-ı Safeviyye Selami Şimşek

Somuncu Baba Hazretlerinin Evradı - Evrad-ı Safeviyye
Selami Şimşek

17,50 TL
Temin süresi 5 gündür.
Somuncu Baba Hazretlerinin Evradı - Evrad-ı Safeviyye
Somuncu Baba Hazretlerinin Evradı - Evrad-ı Safeviyye
Buhara Yayınları
17.50

Anadolu'da daha çok "Somuncu Baba Hazretleri" diye tanınan Şeyh Hâmid-i Veli'nin, zâhiri ve bâtıni ilimleri en üst düzeyde tahsil etmiş bir kâmil insan olduğu mâlümdur. Hayatının büyük bir kısmını ilim tahsili, seyahat ve irşâd vazifesiyle geçiren Somuncu Baba Hazretlerinin bazı eserler telif ettiği de bilinmektedir. Onun elimize ulaşan Şerh-i Hadis-i Erba'in, Zikir Risalesi ve Silahu'l-Müridin adlı üç eseri ile iki nutku bulunmaktadır.

Bu çalışmamızda ulu Türk mutasavvıfı Somuncu Baba Hazretlerinin hayatı, eserleri ve menkıbelerine ana hatlarıyla temas edilerekSilahu'l-Müridin adlı evrâdının orijinal metni, okunuşu ve tercümesine yer verilmiş, aynca bütünlük oluşturması ve okuyucuya faydalı olacağı düşüncesiyle Zikir Risalesi'nin orijinal metni ve tercümesi ile Şerh-i Hadis-i Erba'in adlı eserinin orijinal ve çeviriyazılı metinleri sunulmuştur.

Kapat