Turizm Politikalarına Alternatif Yaklaşımlar
Turizm Politikalarına Alternatif Yaklaşımlar
Sakarya Kitabevi
10.00
Yaşamakta olduğumuz yüzyılda turizm, her geçen gün hızla değişen,kendini yenileyen ve tüm dünyada sürekli gelişmekte olan bir olay olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde turizmin, ekonomik,politik,.çevresel ve sosyal-kültürel olaylar üzerindeki etkileri, küçümsenemeyecek boyutlara ulaşmıştır.
(Önsöz'den)
Kapat