Turizm Sektörüne Hizmet Veren Yöre Halkının İletişim Becerileri ve Tur

Turizm Sektörüne Hizmet Veren Yöre Halkının İletişim Becerileri ve Turistler Tarafından Algılanması
Pamukkale Destinasyonunda Karşılaştırmalı Bir Araştırma
Seher Ceylan

36,00 TL
Temin süresi 15 gündür.
9786257858618
836304
Turizm Sektörüne Hizmet Veren Yöre Halkının İletişim Becerileri ve Turistler Tarafından Algılanması
Turizm Sektörüne Hizmet Veren Yöre Halkının İletişim Becerileri ve Turistler Tarafından Algılanması Pamukkale Destinasyonunda Karşılaştırmalı Bir Araştırma
Gece Kitaplığı
36.00

Turizm sektöründe, yöre halkının turistlerle olan iletişimi oldukça önemlidir. Bu tezin amacı, turizm sektöründe çalışan yöre halkının genel iletişim becerileri düzeyini tespit etmek, ve iletişim becerileri ile turist algılamaları arasında farklılık olup olmadığını ortaya koymaktır. Ayrıca, yöre halkının demografik özellikleri ile iletişim becerileri arasındaki farklılıklar incelenmiştir. Ele alınan bir diğer konu, turistlerin demografik özelliklerinin, turizmde çalışan yöre halkının iletişim becerilerini algılamalarında farklılık yaratıp yaratmadığıdır. Tez kapsamında, yöre halkına ve turistlere yönelik anket çalışması yapılmış, önermeler, Likert ölçeği ile ölçeklendirilmiştir. Anketle elde edilen verilerin değerlendirilmesiyle, yöre halkının iletişim becerileri düzeyi ortaya konulmuş, yöre halkının demografik özellikleri ile iletişim becerilerine yönelik tutumları arasında, turistlerin demografik özellikleri ile yöre halkının iletişim becerilerini algılamaları arasında ve yöre halkının iletişim becerilerinin turistlerce algılanması arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Yöre halkı ile turistler arasındaki iletişimin etkinliğinin arttırılmasına, destinasyonu ziyaret eden turistlerin tatmininin sağlanmasına ve Pamukkale'nin daha çok tercih edilen bir destinasyon olmasına yönelik öneriler sunulmuştur.

Kapat