İki Gavs-ı Enam: Abdülkdir-i Geylani ve Abdüsselam el-Esmer Hazretleri

İki Gavs-ı Enam: Abdülkdir-i Geylani ve Abdüsselam el-Esmer Hazretleri
Şehbenderzade Filibeli Ahmed

100,00 TL
Tükendi
9786257608954
947868
İki Gavs-ı Enam: Abdülkdir-i Geylani ve Abdüsselam el-Esmer Hazretleri
İki Gavs-ı Enam: Abdülkdir-i Geylani ve Abdüsselam el-Esmer Hazretleri
100.00

Bu eser, Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi'nin münhasıran tasavvuf ve tarîkatlara dair yazıp yayınlayabildiği tek eser olmakla birlikteTarîkatlar ve Ricâlinamıyla yazdığı ancak âkıbeti meçhul eserinden bir parçadır. Maamafih yaklaşık yüz on sene evvel yazılmış olan bu eser, Osmanlı münevverlerinin tasavvuf ve tarîkatlara bir nebze bakış açısını da ifade etmektedir.
Kitabın muhteviyatı iki kısımdan ibaret olup ilk kısım, Gavs-ı Âzam Abdülkâdir-i Geylânî Hazretleri ile tarîkat-ı Kâdiriyye hakkındadır. Bu kısımda sırasıyla Gavs-ı Âzam'ın hayatı, menâkıb ve kerâmetleri, tarîkatları, halifeleri, evlâtları ve son olarak da hilyesi ile şemaili bölümleri yer almaktadır. İkinci kısım ise Abdüsselâm el-Esmer Hazretleri ile tarîkat-ı Arûsiyye-i Selâmiyye hakkındadır. Bu kısımda da sırasıyla el-Esmer'in hayatı, tarîkatları, menâkıb ve kerâmetleri bölümleri yer almaktadır.
Biz eseri, hem Metin hem de Sadeleştirilmiş Metin olarak yayına hazırladık. Bununla beraber kitapta bulunan birçok tasavvufî terimleri açıklamak maksadıyla Tasavvufî Istılâhlar Lugatçesi ve günümüzde kullanılmayan kelimeler için de Lugatçe ekledik. Özellikle genç okurlarımızın esere bu şekilde daha kolay nüfuz edebilecekleri düşüncesiyle.(Tanıtım Bülteninden)


Kapat