Döviz Kuru ve Dış Ticaret: Ankara'daki Firmalar Örneği Seda Güven

Döviz Kuru ve Dış Ticaret: Ankara'daki Firmalar Örneği
Seda Güven, Seda Ekmen Özçelik

27,00 TL
Temin süresi 15 gündür.
Döviz Kuru ve Dış Ticaret: Ankara'daki Firmalar Örneği
Döviz Kuru ve Dış Ticaret: Ankara'daki Firmalar Örneği
Gazi Kitabevi
27.00

Içindekiler

1. Bölüm

1. Giriş

2. Bölüm

1. Dövİz Kuru Teorİlerİ, Sİstemlerİ Ve Belİrleyİcİlerİ

a. Döviz Kuru Teorileri

b. Döviz Kuru Sistemleri

c. Döviz Kurunun Belirleyiciler

3. Bölüm

1. Dövİz Kuru Ve Diş Tİcaret İlİşkİsİ

a. Döviz Kuru Ile Dış Ticaret Arasında İlişkinin Belirleyicileri

4. Bölüm

1. Dövİz Kuru Dalgalanmalarinin Diş Tİcaret Yapan Fİrmalara Etkİsİ: Ankara

İlİnde Bİr Uygulama

a. Ankara İlinin Dış Ticaret Görünümü

b. Araştırmanın Yöntemi

c. Araştırmanın Amacı Ve Önemi

d. Araştırmanın Örneklemi Ve Sınırlılıkları

e. Katılımcı İşletmelere Ait Tanımlayıcı Bilgiler

f. Katılımcı İşletmelerin Döviz Kuru Yönetimi

g. Katılımcı İşletmelerin Döviz Kuru Riski Yönetimi

h. Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi

5. Bölüm

1. Yararlanilan Kaynaklar

2. Ekler

Kapat