9786257727556
853984
Şiirin Aynası
Şiirin Aynası
Gazi Kitabevi
26.50

İçindekiler

Önsöz
İçindekiler
Simgeler Ve Kısaltmalar Dizini
Ek Listesi

Giriş: Kavramsal Çerçeve
A. Aynanın Tanımı/Dil İçindeki Varlığı
B. Aynanın Tarihi
C. Ayna Çeşitleri
D. Psikoloji Ve Felsefede Ayna
E. Tasavvufta Ayna

Birinci Bölüm
1. Şiir Ve Ayna İlişkisine Genel Bakış
1.1 Batı Şiirinde Ayna
1.2 Cumhuriyet'e Kadar Türk Şiirinde Ayna
İkinci Bölüm
2. Cumhuriyet Dönemi (1920-1950) Türk Şiirinde Ayna
2.1 Nesne Olarak Ayna
2.2 Ayna Metaforları

Sonuç

Kaynakça

Kapat