Kur'an İlimleri ve Tarihselcilik Saliha İnal

Kur'an İlimleri ve Tarihselcilik
Saliha İnal

16,00 TL
Temin süresi 15 gündür.
Kur'an İlimleri ve Tarihselcilik
Kur'an İlimleri ve Tarihselcilik
Çıra Yayınları
16.00

"Tarihte meydana gelmiş her olgunun ortaya çıktığı dönemle sınırlı olduğu" anlamına gelen tarihselcilik düşüncesinin felsefi alandan teoloji alanına çekilmesiyle birlikte ortaya çıkan tartışmalar halen devam etmektedir.

Batı'da Kutsal Kitaplara uygulanan tarihselci tenkit yönteminin Kur'an'a da uygulanmasını öneren oryantalistlere İslâm dünyasından katılan ilk kesim, Hint alt kıtası ve Mısır gibi- sömürgeye maruz kalan bölgelerde yaşayan modernist İslâm düşünürleri olmuştur.

Kur'ân'ın hükümlerinin ilk muhatap kitle için bağlayıcı olup, daha sonra yaşayanlara hitap etmediğini ve onlar için bağlayıcılığı bulunmadığı düşüncesini içeren tarihselcilik, Kur'ân ilimlerinden bazılarıyla temellendirilmeye çalışılmıştır.

Elinizdeki kitapta tarihselciliğin ortaya çıkışı, gelişimi ve Kur'ân'la irtibatlandırılması ele alınmış olup: Kur'ân ilimlerinden Nâsih-Mensûh, Nüzûl sebepleri, Kur'ân Kıssaları ve Hz. Ömer'in uygulamaları gibi konuların Kur'ân'ın tarihselliğine mesnet olup olamayacağı meselesi değerlendirilmiştir.

Kapat