Yönetim Strateji ve Organizasyon Alanında Bilimsel Tartışmalar Şahin K

Yönetim Strateji ve Organizasyon Alanında Bilimsel Tartışmalar
Şahin Karabulut

100,00 TL
Temin süresi 15 iş günüdür.
9786258443462
898473
Yönetim Strateji ve Organizasyon Alanında Bilimsel Tartışmalar
Yönetim Strateji ve Organizasyon Alanında Bilimsel Tartışmalar
Gazi Kitabevi
100.00

İçindekiler

• Stratejik Bilgi Yönetim Sistemleri Üzerine Bir İnceleme
• Yönetim Bilişim Sistemlerinin Stratejik Yönetim Düzeyinde Etkileri Üzerine Bir İnceleme Stratejik Yönetimde Geleceğe Bakış: Belediyelerin Stratejik Planları Üzerinden Bir İnceleme Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Ulusal Bağlamda Gelişimine Yönelik Bir Analiz
• Yönetimde Altı Şapka Düşünme Tekniğinin Kullanılması
• Yönetici Geliştirmede Yönetici Eğitiminin Rolü ve Türkiye Uygulamaları
• 21. Yüzyıl Becerileri Bağlamında Yöneticilerin Değişen Rollerinin Çalışan Algılarına Göre İncelenmesi: İstanbul İli Örneği
• İş-Aile Çatışması, Tükenmişlik ve Meslekten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki Lojistik Sektörü Çalışanları Üzerinde Bir
• Empowerment Strategy and Its Impact on Organizational Foresight
• İşkoliklik: Öncülleri ve Sonuçları
• Beyaz Yakalı Çalışanların Psikolojik Sermaye Düzeylerine Yönelik Betimsel Bir Değerlendirme Kamu Yönetiminde Sosyal Refahın Yaratılmasında Etik Değerler, Dürüstlük ve Güven Çarpanları
• Örgütlerde Davranışa Anlam Vermek: Teorisyenler, Yaklaşımlar ve Öne Çıkan Temalar Örgütlerde Psikolojik Ayrılma: Bir Bibliyometrik Analiz Çalışması
• Örgütsel Vatandaşlıktan Zorunlu Vatandaşlığa: Nedenler ve Sonuçlar
• Örgüt Kuramlarının “Çevre” Tanımları
• Sosyal Kuramda Paradigmalar, Örgüt Kuramları ve Davranışçılık
• Türkiye'de Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Sinizmi Üzerine Bir İçerik Analizi
• Türkiye'de Havacılığın Geleceğine Yönelik Bir Öngörümleme Çalışması
• Türkiye'de Lojistik Sektörünün Gelişimi: 2000-2021 Dönemi
• Sürdürülebilir Bankacılık Çerçevesinde Türkiye'deki Bankaların Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi
• İşletmelerde Uygulanan Yetenek Yönetı̇mı̇ Sı̇stemlerı̇
• İşletmelerde Postmodern Feminist Tartışmalar: Kadın ve Teknoloji
• İşletmelerde Büyük Ver ı̇ ve Anal ı̇ tı̇k S ı̇ stemlerı̇n Kullanımını Etkı̇ leyen Faktörler
• Dinamik Yeteneklerin Sürdürülebilirlik Faaliyetlerindeki Önemi
• Şirketler ve Ulusal İş Sistemi Ölçeğinde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliklerinin Çözümüne Yönelik Teorik Bir Model Önerisi
• İş Ahlakı Yazınında Karanlık Üçlü: Bir İçerik Analizi
• Bilinçli Farkındalığın Bağlamsal ve Görev Performansı Üzerindeki Etkisi: Duygusal Zekânın Düzenleyicilik Rolü
• Paydaş Kapitalizmi
• Covid-19 Sürecinde Rekabet: Değişen Koşullar, Yeni Fırsatlar
• Davranışsal İçgörü Yaklaşımı
• Examination of Organizational Behavior in Doctoral Thesis Studies: The Case of Turkey
• Küresel Isınma

istanbul evden eve nakliyat eşya depolama evden eve nakliyat sultanbeyli escort sancaktepe escort izmit evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
Kapat