İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamaların Ampirik Sonuçları Şahin Karab

İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamaların Ampirik Sonuçları
Cilt 1 - İktisat Uygulamaları
Şahin Karabulut

52,50 TL
Temin süresi 15 iş günüdür.
9786257358828
874618
İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamaların Ampirik Sonuçları
İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamaların Ampirik Sonuçları Cilt 1 - İktisat Uygulamaları
Gazi Kitabevi
52.50

İçindekiler
The Validity of Debt Overhang Theory in Develeoping Countries

The Validity of Wagner's Law: The Case of Turkey Within the Framework of the Musgrave and Mann Models

The Impact of Foreign Direct Investment o the Economic Growth of Turkey

The Impact of Co2 Emissions on Economic Growth: A Case Study for OECD Countries

Impact of Income Inequality and Economic Growth on The Human Development Index: Panel Data Analysis for BRICS Countries

The Economic and Financial Determinants of Co2 Emissions in Turkey: Generalized Method of Moments

Renewable Energy and Economic Growth: New Evidence from Based Codas Method

How do Consumer Loans and Commercial Loans Affect Turkey's Current Account Balance? An Empirical Investigation

Credit Cycles and Business Cycles in Turkish Economy

Ekonomik Büyümenin Çevre Kirliliği Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği

İhracat, Ekonomik Büyüme ve Patent Başvuruları Arasındaki İlişkiler: Türkiye Örneği

Uluslararası Ticaret-Ekonomik Büyüme İlişkisi: Küresel Ölçekte Bir Analiz

Terörizmin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisine Yönelik Ampirik Bir Çalışma

Ekonomik Büyüme, Enflasyon ve Faiz İlişkisi: Türkiye Örneği (1990-2019)

Türkiye'de Büyüme – İşsizlik İlişkisinin Kısa ve Uzun Dönem Analizi

1985-2019 Dönemi İçin İktisadi Büyüme, Brüt Tasarruf, Döviz Kuru Enflasyon Oranı İlişkisi Üzerine Bir İnceleme: Türkiye Örneği

Türkiye'de İstihdamsız Büyüme: 2006-2018

2000-2019 Yılları Verileriyle Türkiye Özelinde İstihdam ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları İlişkisinin Ölçülmesi

Türkiye Ekonomisinde Sermaye Akımlarındaki Ani Duruşların Belirleyicileri: Brüt Sermaye Çıkışlarının Rolü

Mikro Kredi Kavramı ve Türkiye'de Mikro Kredi Uygulamasının Kadın İstihdamı Üzerine Etkisi

Yeni Sanayileşen Ülkelerde Ekonomik Dışa Açıklık ve İşsizlik İlişkisi: Panel Veri Analizi

Dışa Açık Küçük Ekonomilerde Uluslararası Rezervlerin Belirleyenleri ve Rezerv Dağılımında Heterojenliğin Analizi

Türkiye'de Gelir Dağılımı Yakınsaması ve Bölgeler Arası Eşitsizlik

Kırılgan Beşli Ülkelerinde Finansal Gelişme ve Enflasyon İlişkisinin: Dinamik Panel Veri Analizi

Kırılgan Beşli Ülkelerinde Ülke Risk Priminin Makroekonomik Belirleyicileri: Panel Eşbütünleşme Analizi

Seçilmiş OECD Ülkelerinde Toplam Katma-Değerin Uzun Dönem Sınıfsal Analizi: 1970-2019

İntihar Davranışının Sosyoekonomik Nedenleri: OECD Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi

Çin ve Hindistan Ekonomilerinin Karşılaştırmalı Analizi

Türkiye'de Sağlık Alanında Yaşanan Eşitsizliğin Sosyoekonomik Belirleyicileri

Sağlık Harcamalarının Belirleyicileri: Küresel Sağlık Lideri İspanya Örneği

İktisadi Kalkınma Göstergeleri Çerçevesinde Sağlık Verilerinin Değerlendirilmesi: Yatay Kesit Analiz

Kamu Hastanelerinin Etkinlerinin VZA ve SSA Yöntemleri ile Hesaplanması: Azerbaycan Örneği

Döviz Kuru Belirsizliği Kapsamında Temel Makroekonomik Değişkenlerin Analizi

Türkiye ile Seçilmiş Avrupa Birliği Ülkeleri Arasındaki Endüstri İçi Ticaretin Analizi: Otomotiv Sanayii Örneği

CDS Primlerinin Rejimsel Belirleyicileri: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma

istanbul evden eve nakliyat eşya depolama evden eve nakliyat sultanbeyli escort sancaktepe escort izmit evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
Kapat