Bilimsel Açıdan Yönetim - Strateji - Organizasyon Konuları Şahin Karab

Bilimsel Açıdan Yönetim - Strateji - Organizasyon Konuları
Şahin Karabulut

95,00 TL
Temin süresi 15 iş günüdür.
9786258413540
906163
Bilimsel Açıdan Yönetim - Strateji - Organizasyon Konuları
Bilimsel Açıdan Yönetim - Strateji - Organizasyon Konuları
Gazi Kitabevi
95.00

• Applying the Theory of Mind to Organizations
• Reputation Management in Organizations as a Strategy Development Tool
• Green Logistics Applications and Ambidextrous Logistics Organizations
• A Phenomenological Study of Academy Mobbing
• Yerel Yönetimlerin Vergilendirme Yetkisi: Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Türkiye Üzerine Bir İnceleme
• İşletme Yönetimi Açısından Sanal Organizasyonlara Güncel Bir Bakış
• Neo-Kurumsal Kuram ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin Çalışma Ortamı Kalitesine Etkisinde Cinsiyete Göre Fark Analizi
• Kurumsal Sürdürülebilirlikte İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi
• Dijitalleşme Işığında Önce İnsan Önce Toplum: Toplum 5.0 Paradigması
• Dijital Çağda Merkezi Yönetim Sistemi'nden Serbest Ekonomiye Geçen Toplumlarda Sorunlar ve Bir Model Yaklaşımı
• Sağlık Hizmetlerinde Dijital Dönüşüm ve Toplumsal Değişim
• Karar Destek Sistemlerinin Stratejik Yönetim Sürecine Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme
• Fonksiyonel Bilgi Sistemlerinin Stratejik Yönetim Sürecine Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme
• Stratejik Yönetim Düşüncesinde Girişimci Fenomenine Eleştiriler ve Okulun Yanıtları
• Stratejinin Üçayağı Perspektifi: Kaynak Temelli Görüş Kurum Temelli Görüş ve Endüstri Temelli Görüş
• Deniz Taşımacılığı ve Emniyet Kültürü
• Kent Hakları İçin “Sessizliğin Sesi” Olmak
• Kariyer Girişimciliğinde Bireysel Yetenek İnovasyonu
• unus Emre'nin Aşk Felsefesi İşyerinde Yaşanan Mobbing Davranışlarını Önleyebilir mi? Kamu Çalışanlarının Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Nitel Bir Çalışma
• Tüketicilerin Organik Gıda Satın Almalarında Motivasyon Unsurlarının Önemi
• Örgütsel Ekoloji Kuramı
• Örgütsel Ekoloji ve Covid-19 Pandemisi: Türkiye'de Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor Sektörlerinin Değerlendirilmesi
• Örgütsel Travma: Covid-19 Pandemi Sürecine İlişkin Nitel Bir Araştırma
• Örgütsel Davranış Araştırmalarında Yapısal Eşitlik Modellemesi ve Yapay Sinir Ağları Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Analizi
• Örgütlerde Motivasyon Süreci, Teorileri ve Araçları
• Bağlamın Örgütsel Davranış Alanındaki Yeri ve Önemi
• Çalışanların Ahlaki İnançlarının Çevreci Davranışlara Etkisinin İncelenmesi
• Geri Dönüşüm Konusunda Yapılan Bilimsel Çalışmaların İncelenmesi: Türkiye Ekseninde Bir İnceleme İmparatorluğun Son Yılları ve Erken Cumhuriyet Döneminde Üzümün Örgütsel Yapılara Dönüşümü

istanbul evden eve nakliyat eşya depolama evden eve nakliyat sultanbeyli escort sancaktepe escort izmit evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
Kapat