Uluslararası Boyutlarıyla İnsan Hakları Safa Reisoğlu

Uluslararası Boyutlarıyla İnsan Hakları
Safa Reisoğlu

38,00 TL
Tükendi
Uluslararası Boyutlarıyla İnsan Hakları
Uluslararası Boyutlarıyla İnsan Hakları
Beta Basın Yayım
38.00
20. asrın ikinci yarısını karakterize eden en önemli sosyo-politik olay, "insan hakları"nın belirlenip korunmasına ilişkin uluslararası çabalardır. İkinci Dünya Savaşında ve ondan önceki yıllarda meydana gelen insanın yaşamına ve kişiliğine yönelik utanç verici saldırılar, 1945'te imzalanan Birleşmiş Milletler Antlaşmasında "insan haklarına ve temel özgürlüklere" duyulması gereken saygının özellikle vurgulanmasına yol açmıştır. Kısa bir süre sonra, 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen "İnsan Hakları Evrensel Bildirisi" ile, insan hakları, tüm uluslar için geçerli ortak ve somut bir
açıklığa kavuşturulmuştur.

İnsan hak ve özgürlüklerinin uluslararası belge ve sözleşmelerde belirlenen somut içeriğine ve insan haklarının yaşama geçirilmesi için öngörülen denetim organlarına ve yaptırımlara ilişkin olarak, genel -fakat gerektiğinde belli ayrıntıları da kapsayan- bilgi verilmesi bu çalışmanın temel amacını oluşturmuştur.
(Önsöz'den)
Kapat