Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler
Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler
Beta Yayınevi - Ders Kitapları
42.00

Borçlar Hukuku kitabımızın "Genel hükümleri" kapsayan yirmi ikinci basımını sunuyoruz. Yirmibirinci basıdan bu yana yasalarda ve diğer hukuki alanlarda meydana gelen gelişmeler, yargı kararındaki yenilikler ilişkin bulundukları bölümlerde belirtilmiştir.

Yasal alanda ortaya çıkan en önemli değişiklik, 11 Ocak 2011 tarih ve 6098 sayılı "Türk Borçlar Kanunu"nun yasalaşmış olmasıdır. 4 Şubat 2011 günlü Resmi Gazete'de yayınlanmış bulunan "Türk Borçlar Kanunu", 648. maddesi uyarınca, 1 Temmuz 2012'de yürürlüğe girecektir. Bu tarihte, halen uygulanmakta olan 22 Nisan 1926 tarih ve 818 sayılı Borçlar Kanunu da yürürlükten kalkacaktır.
(Önsöz'den)

Kapat