Borçlar Hukuku
Borçlar Hukuku
Beta Basın Yayım
42.00
Borçlar Hukuku kitabımızın "Genel hükümleri" kapsayan yirminci basısını sunuyoruz. Ondokuzuncu basıdan (Ekim 2006'dan) bu yana yasalarda ve diğer hukuki alanlarda meydana gelen gelişmeler, yargı kararlarındaki yenilikler ilişkim bulundukları bölümlerde belirtilmiştir.

Kitabın hazırlanışında gözönünde bulundurulan temel unsur, doktrin ve uygulamayı birlikte yansıtan ve ilkelere ağırlık veren sistem içinde Borçlar Hukukunun Genel Kurallarını incelemek olmuştur. (...)
(Önsöz'den)
Kapat