Şehirleri Süsleyen Yolcu
Şehirleri Süsleyen Yolcu
Akçağ Yayınları - Ders Kitapları
7.00

"Yalsızuçanlar, hikmetli üslubu ile tasavvufi söyleyiş yakalamaya çalışıyor ki, ben de uzun süredir düşünüp dururum bunu. Zor... Ama imkansız değil"

- Mustafa Kutlu, Zaman

"Yalsızuçanlar'ın hikayelerinin temelini oluşturan masal/tasavvuf/sürrealizm üçlüsü ve metafizik arayış gerilimi, O'nu Türk hikayeciliğinde yepyeni bir yerin sahibi kılıyor.

- Beşir Ayvazoğlu, Tercüman

"Sanatçı, sorguluyor, eleştiriyor, yaşadığı toplumun içinde bulunduğu huzursuzluğu bizzat kendisi de duyarak yaşıyor ve yargılıyor."

- İ. Güven Kaya, Kitap Gazetesi

"İşlenen temalar, kullanılan imgeler, yazarın iç dünyası Türk edebiyatı için taze, yeni ve ilginç"

- Ayşe Şasa

"Yalsızuçanlar'ın hikayeleri masal, şiir ve timsaller içinde görülmekle beraber, arka planda dünyanın haksızlıkları, yolsuzlukları, çekişmeleri, gündelik hatta metafizik meseleler de seziliyor."

- Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı

"Yalsızuçanlar, rümuzlarla, çağrılışmalrla dolu alışılmadık bir dille karşımıza çıkıyor.

Kanayan bir vicdan sızıyor satıraralarına."

- Osman Gökmen, Türk Dili

"Yalsızuçanlar aynı zamanda bir şair. Öykü zaman zaman şiire dönüşüyor."

- Ali Mahmutoğlu, Kardelen,

"Elif Gibi Yapayalnızım sürrealist ve sembolik bir eserde de realitenin çok içinde ve Batı tarzı sembolizmden çok farklı ilkelere bağlı."

- Suad Alkan, Köprü

"Sadık Yalsızuçanlar'ın hikaye kitapları, hikayeceliğimizin bir kalkış halinde olduğunu müjdeliyor."

- D. Mehmed Doğan

"İnsanın gerçek değerlerine yabancılaşan bir toplumun kaosu içinde kimliklerini arayan bireylerin ayaklarının altından kayan bir dünyada ayakta kalma çabaları anlatılıyor."

- Adnan Tekşen, Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı

"Yalsızuçanlar'ın hikayesinde "göz", alemin ve insanın çıplak ve istidat halinde olan özünün ve yaratılışının tohumlarını çatlatan kuvvetli temayüllerin, çiçeğe durkuş tomurcukların sembolüdür."

- Nejat Turhan, Köprü

Kapat