Uydurma Hadislerin Ortaya Çıkışında Zındıkların Rolü %10 indirimli Sad

Uydurma Hadislerin Ortaya Çıkışında Zındıkların Rolü
Sadık Cihan

11,88 TL
Tükendi
9758217291-328571
438107
Uydurma Hadislerin Ortaya Çıkışında Zındıkların Rolü
Uydurma Hadislerin Ortaya Çıkışında Zındıkların Rolü
Etüt Yayınları
11.88
Zındıklar, İslam dinini bozmak ve müslümanlarla alay etmek, İslam ahlakını ve birliğini sarsmak, helali haram, haramı helal göstermek, müslümanların akidelerine şüphe ve tereddüt sokmak, Hz. Peygamber ve onu takip edenlere iftira etmek suretiyle insanları İslam'dan uzaklaştırmayı amaçlamışlardır.

Söz konusu gayelerine erişmek için ilk önce Kur'an-ı Kerim ayetlerini tebdil ve te'vil etmek istemişler, fakat başarıya ulaşamamışlar; ancak kendileri için en müsait saha olarak Hz. Peygamber'in hadislerini bulmuşlardır. Bu alanda gayelerine uygun binlerce hadis uydurmuşlar ve bunları halk arasında yaymışlardır.

Elinizdeki bu kitap, din karşıtı olan kişi veya grupların dini bozmak için yaptıkları çalışmalar hakkında okuyucuya bir anlayış kazandırmayı hedeflemekte ve aynı zamanda sözü edilen kişilerin, akaid, fıkıh, terhib, amellerin faziletleri, çeşitli yiyecekler vb. hususlarda uydurdukları hadislerin kısa bir tahlilini içermektedir.
(Arka Kapak)
Kapat