Medeni Hukuka Giriş ve Türk Medeni Kanunu'nun Başlangıç Hükümleri Şaba

Medeni Hukuka Giriş ve Türk Medeni Kanunu'nun Başlangıç Hükümleri
Şaban Kayıhan, Özcan Günergök, İhsan Hüseyin

48,00 TL
Temin süresi 5 iş günüdür.
9786057858382
844152
Medeni Hukuka Giriş ve Türk Medeni Kanunu'nun Başlangıç Hükümleri
Medeni Hukuka Giriş ve Türk Medeni Kanunu'nun Başlangıç Hükümleri
Umuttepe Yayınları
48.00

Önsöz
Kısaltmalar

Birinci Bölüm Sosyal Düzen, Sosyal Düzen Kuralları Ve Hukuk Hakkında Genel Bilgiler
1. Sosyal Düzen Kuralları Ve Hukuk Kavramı
Sosyal Düzen Kurallarına Genel Bakış
Sosyal Düzeni Sağlamaya Yönelen Diğer Kurallar Ve Hukuk Kuralları
2. Medeni Hukuk Kavramı
Medeni Hukukun Anlamı
Medeni Hukukun Temel Kapsamı

İkinci Bölüm Medeni Hukukun Kaynakları Ve Hukuk Kurallarının Uygulanması
3. Medeni Hukukun Kaynakları
Genel Olarak
Hukukun Yürürlük Kaynakları (Asıl Kaynaklar)
Hukukun İkincil Kaynakları (Yardımcı Kaynaklar)
4. Nitelikleri Bakımından Medeni Hukuk Kuralları
Emredici Hukuk Kuralları
Yedek Hukuk Kuralları
5. Hukuk Kurallarının Yer Ve Zaman İtibarıyla Uygulanabilir Olması
6. Hukuk Kurallarının Anlam Bakımından Uygulanması Ve Kanun Boşluğu
Hukuk Kurallarının Anlam Bakımından Uygulanması (Hukuk Kurallarının Yorumu)
Kanunda Uygulanabilir Bir Hükmün Bulunmaması: Kanun Boşluğu
Boşluk Olarak Nitelendirilmeyen Durumlar
Hukuk Boşluğu: Hâkimin Hukuk Yaratması

Üçüncü Bölüm Hak Kavramı Hakkın Çeşitleri Ve Hakların Kazanılıp Kaybedilmesi
7. Hak Kavramı Ve Hak Sahipliği
8. Hakkın Çeşitleri
Özel Hukuk Hakları
9. Hukuki Olay, Hukuki Fiil, Hukuki İşlem
Hukuki Olay
Hukuki Fiil
Hukuki İşlem
Hakların Kazanılış Tarzı
Hakların Kaybediliş Biçimleri
Zamanın Geçmesine Bağlanan Hukuki Sonuçlar

Dördüncü Bölüm: Hakların Kazanılmasında İyiniyet Ve Kullanılmasında Dürüstlük Kuralı
10. Hakların Kazanılmasında İyiniyet
İyiniyet Kavramı Ve Tanımı
İyiniyetin Aranacağı Kişi Ve An
A. İyiniyetin Aranacağı Kişi
İyiniyetin İşlevi
Borçların İfasında Ve Hakların Kullanılmasında Dürüstlük Kuralı
Dürüstlük Kuralının Anlamı
Dürüstlük Kuralına Uymamanın Sonuçları

Beşinci Bölüm Hakların Korunması
12. Hakların Korunması
Genel Olarak
Hukuka Aykırılığı Ortadan Kaldıran Hâller (Hukuka Uygunluk Nedenleri)
Hakların Dava Yolu İle Korunması

Kapat