9789755911991
837318
Yönetimde Yeni Yaklaşımlar
Yönetimde Yeni Yaklaşımlar
Nobel Akademik Yayıncılık
25.00

Bu kitabın esin kaynağı Beşinci Paradigmadır. Beşinci Paradigma çözümlemecilikle sentezcilik, karmaşıklık bilimleriyle kaos kuramı arasında gerçekleşmekte olan bir sentezdir. Yani doğal ile yapayı, sanatla tekniği, kültürle uygarlığı bağdaşık bir bütünde birleştirerek yeniden şekillendirmektedir. Farklı çözümler yeni sentezlere ve yönetimde yeni yaklaşımlara ve bu yaklaşımlara dayalı olarak oluşturulan profillere kaynaklık edebilmektedir. Bu kaynaklık çerçevesinde iki bölümden oluşan kitapta paradigmaların yanı sıra sistem yaklaşımları da geniş bir yelpaze de ele alınmışlardır.

Kapat