9789755640532
811083
Otel İşletmeciliği
Otel İşletmeciliği
Nobel Akademik Yayıncılık
11.11

Kitabın tümü ve onun her bölümü, Otel yönetimi ve öğrencileri için, otel işletmesinin daha derinlemesine incelenebileceği bir çerçeve vermeyi amaçlamıştır. Dolayısıyla Otel işletmeciliğine ilişkin konular bir bütünlük içinde sistem yaklaşımına uygun olarak ele alınmıştır. Genel olarak kitapta kişiler, pazar ve para kavramları üzerinde durulmuş, dünyadaki otel işletmelerine ilişkin çok sayıda istatistiksel verilere yer verilmiştir.

Kapat