Servis Otel Çalışanlarına Alıştırmalarla Rusça
Servis Otel Çalışanlarına Alıştırmalarla Rusça
Multilingual Yabancı Dil Yayınları
35.00

Rusça öğrenmek isteyen otel ve restoran personeli için hazırlanmış bir kitaptır.
Türkçe açıklamalarla desteklenmiş olan kitap yalnızca otel ve lokanta çalışanlarının değil, herkesin başlangıç seviyesinde Rusça öğrenmede yararlanabileceği bir kitaptır.

Kitap 24 dersten oluşmaktadır. Her dersin başında içeriği ile ilgili kısa metinlere yer verilmiştir.

Derslerde okuma, yazma, dinleme, anlama ve konuşma becerilerini geliştirmeye yardımcı alıştırmalar bulunmaktadır ve günlük yaşamda yaygın kullanılan konuşma kalıpları verilmiştir.

Ayrıca derslerde örneklerle ve tablolarla temel Rusça düzeyinde dilbilgisi verilmiştir.

Alıştırmalar, dilbilgisi ve konuşma kalıpları Türkçe açıklamalarla desteklenmiştir. Kitabın yanında verilen ses CD'si kitaptan daha iyi yararlanmayı amaçlamaktadır.

Kitabın sonuna kitaptaki sözcükleri içeren Rusça-Türkçe sözlük eklenmiştir.

Kapat