İktisat Nedir?
İktisat Nedir?
Belge Yayınları
4.50
İktisat Nedir? Ünlü Marksist kuramcı Rosa Luxemburg'un 1906-1913 yılları arasında SPD Parti okulunda verdiği derslerden bir bölümünü oluşturmakta. Partili ve sendikalı aydın ve işçilerin büyük bir ilgiyle izlediği bu derslerde Rosa Luxemburg üniversitelerde okutulan resmi iktisat öğretisinin parlak bir eleştirisini de yapmıştı. Bu derslerden bazıları 1919 Ocağında Rosa Luxemburg'un katledilmesinde sonra, evinin yağmalanması sırasında yokedildi. Ancak kalan bölümler canlılığını korumakta ve ülkemizde de pompalanan resmi iktisat'a karşı, bugün de önemli bir eleştirel işlev görmekte.
(Arka Kapak)
Kapat