İslam'ın Vadettikleri
İslam'ın Vadettikleri
Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları
16.67

Batı, yüzyıllar boyunca, Müslümanları barbarlıkla, İslam dünyasını da gericilikle suçladı, suçluyor. Batı, İslam ülkelerine karşı Haçlı ruhunun dün olduğu kadar bugün de bazen sinsice, bazen alenen devam ettiriyor. Batı, kendi insanını gerek okul, gerekse medya yoluyla İslam düşmanı olarak yetiştiriyor. Batı, Müslümanlara her türlü iftirayı atmaya, kara çalmaya devam ediyor.

Roger Garaudy (Roje Garodi) bu kitapta: İslam'a ve Müslümanlara yapılan bütün saldırılara tek tek cevap veriyor. Müslümanlar olmasaydı, Batı'nın hala Ortaçağ karalığında insanlık dışı bir hayat süreceğini ve asıl barbarların Batılılar olduğunu haykırıyor. Batı'nın her bakımdan iflas ettiğini açıklıyor. Batı'nın dünya insanlığına karşı yaptığı cinayet, sömürü ve soykırımları gözler önüne seriyor. İslâm medeniyetinin dünyanın gelmiş geçmiş en soylu ve en insancıl medeniyeti olduğunu apaçık ispat ediyor. İslâm'ın gerçek değerini ve yüceliğini Batılı aydınlara reddedemeyecekleri bilgi ve belgelerle kabul ettiriyor. Batı'nın ve insanlık aleminin ancak İslam bilgeliği ve insan anlayışıyla barış ve huzura ereceğini bütün aydın zihinlere yerleştiriyor.

Kapat