Vademecum-Modern İlaç Rehberi 2015
Vademecum-Modern İlaç Rehberi 2015
Pelikan Yayıncılık
75.00

20 yıldan beri Türk hekim, eczacı, diş hekimi ve diğer sağlık mensuplarının hizmetine sunulan Vademecum, bu edisyondan itibaren Medical Tribune çatısı altında sunulacaktır. Bu birleşmenin temel amacı kurumsallaşmaktı. Bu güne kadar bireysel çabalarla geliştirilerek yaşatılan Vademecum'un, bundan sonra kurumsal hizmet anlayışıyla daha aktif ve kapsamlı bir şekilde sunulacağına inancım tamdır. Bu birlikteliğin sektörümüzün yayıncılık dalına yeni soluk getirmesini ve hayırlı olmasını diliyorum.

Bu baskıda, 2007 yılı içinde ruhsat alan yeni ilaçlar eklenmiş ve ruhsatı iptal edilen ve/veya üretimi/ithalatı yapılmayan ilaçlar çıkarılmıştır.

Kitabın birinci bölümünde ATC Index yer almaktadır. ATC Index, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından oluşturulan ilaç sınıflandırma sistemidir Bu sınıflandırma, Anatomik, Terapödik ve Kimyasal (A TC) sisteme göre yapılmıştır. İlaçların kullanımıyla ilgili temel ve güvenilir bilgilerin standardizasyonu ve validasyonu ile problemlerin identifikasyonu ATC Index'in temel amaçlarındandır. Her yıl yenilenen ATC Index, ilaçların sınıflandırılmasıyla birlikte kullanılabilecek günlük dozlarını da DDD adı altında göstermektedir. ATC Index'te yer alan ilaçlara ait günlük kullanım dozları ve uygulama yolu her ilacın karşısında yer almaktadır.

İkinci bölümde, Jenerik İndeks yer almaktadır. Bu bölümde piyasada bulunan ilaçların etken maddesi dikkate alınarak sınıflandırma yapılmıştır. Her maddenin karşısında terapödik kategorisi belirtilmiş olup; o maddeyi içeren ilaçların adı, formu, içeriği ve firması söz konusu maddenin altında alfabetik sıraya göre yer almıştır.

Üçüncü bölümde ilaçların Monografisi yer almaktadır. Monografide ülkemizdeki bütün ilaçların adı, farmasötik formu, formülü, üretim veya ithalatını yapan firması, endikasyonu, erişkin ve çocuk dozu, kullanım zamanı, kontrendikasyonu, dikkat edilmesi gereken hususları, yan etkisi, ilaç-ilaç etkileşmesi, ilaç-gıda etkileşmesi, ticari şekli, eşdeğerleri ve alternatifleri ayrı ayrı ele alınarak alfabetik sıraya göre açıklanmıştır.

Kitapta yer alan Eşdeğeri ilik konusu, etken maddenin üretim teknolojisi, safsizliği, biyoyararlınımı, ilacın uygulama şekli, dozu, formu, farmasötik formun üretim teknolojisi, orijinal Vademecum ilaç olup olmadığı ve endikasyon farklılığı dikkate alınmadan sadece kimyasal konfigürasyonun kalitatif ve kantitatif benzerliği gözönünde bulundurularak tasnif edilmiştir. Ayrıca, her ilacın endikasyon bakımından yakın eşdeğeri olan alternatifleri Alt. başlığı altında gösterilmiştir. Eşdeğerlilik kavramını ele alırken; el iksir, şurup, süspansiyon veya film tablet, draje, lak tablet, kapsül gibi farmasötik form farklılıklarını teknolojik farklılıkların öneminin bilincinde olarak biyoyararlanımı ihmal edilebilir ölçütlerde etkilediklerinden dikkate alınmamıştır. Alt. başlığı altında yer alan ilaçlar o ilacın tam eşdeğeri olmayıp, sadece söz konusu ilacın bulunmadığı şartlarda yerine kullanılabilecek altrnatif ilaçları göstermektedir. Eşdeğerlilik ve alternatiflik konusunda kesin kararın tartışmalı olabileceği bilincinde olarak okuyucuya ipucu vermek bakımından konunun ele alınmış olduğunu bildirmek isterim. Bu konuda gerekli temel bilgiye sahip olan doktor ve eczacıların inisiyatif kullanabileceği açıktır.

Monografide piyasada bulunan ilaçların barkodları ile birlikte 16/11/2007 tahihi itibariyle perakende satış fiyatları yer almıştır. Bu fiyatların bir süre sonra değişikliğe uğrama olasılığı yüksektir. Ancak, bir fikir vermesi ve okuyucuların isteğinin karşılanması amacıyla yer verilmiştir.

Kitabın dördüncü bölümünde parenteral solüsyonlar, üretilmeyen ilaçlar, kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaçlar gibi faydalı olabilecek bilgiler yer almıştır. Son bölümde ise ilaç üreticileri veya ithalatçılarının adresleri ile ürettikleri preparatlar yer almıştır.

Bu edisyonun hazırlanması ve yayımlanmasında katkıda bulunarak yardımcı olan Feryal Matbaası sahibi Sayın Yalçın binçer’e, Matsa Basımevi sahibi Sayın Yıldırım Özaydın'a, Pelikan (Tıp- Teknik) Yayınları sahibi Sayın Aziz Çelik’e, İbrahim Yıkılmaz’a, Osman Okyay'a, Kazım Köse'ye, Kadir Avdan'a ve özellikle reklam vererek kitabın basımında katkıda bulunan sayın firma yetkililerine içten teşekkür ederim.

Rıza Ommaty

Medikal Tribune Yayıncılık tarafından yayınlanan Modern İlaç Rehberi şu içeriklerden oluşuyor.

A)

1) Terapödik ve Farmakolojik Indeks

2) Jenerik Indeks

B)

1) Monografi

2) Parenteral solüsyonlar

C)

1) Üretilmeyen İlaçlar

2) Psikotrop ve Uyuşturucu İlaç Reçetelerinde Doktorların Yazması Gerekenler

3) Psikotrop İlaç Reçetelerinde Uyulması Gereken Kurallar

4) Kırmızı Reçeteye Tabi İlaçlar

5) Kırmızı Reçetelerde Yazılacak max. dozlar

6) Yeşil Reçeteye Tabi İlaçlar

7) Kontrole Tabi İlaçlar

8) Türkiye'de üretilen İlaç Hammaddeleri

9) Gebelikte İlaç Kullanımı

10) Anne sütüne geçen ilaçlar

11) Aşılama Şeması

12) Kemoterapide Akut ve Subukat Toksisitenin Derecelendirilmesi

13) Kanda Normal Değerler

14) Kanın Kimyasal Bileşimi

15) İdrarda Normal değerler

16) Dışkı bulguları

17) Beyin Omurilik sıvısında bulgular

18) Plevra Sıvısı Bulguları

19) Asit Sıvısı Bulguları

20) Sinovyal Sıvı Bulguları

21) Fizik Ajanlarla Entoksikasyon

22) İlaç Entoksikasyonları

23) İdrar Rengini Değiştiren İlaçlar

24) Öldürücü olabilen ilaç kombinasyonları

25) İlaçların Kan (Serum) Konsantrasyonları

26) İlaç Firmaları ve Ürettikleri İlaçlar

 • Açıklama

  • 20 yıldan beri Türk hekim, eczacı, diş hekimi ve diğer sağlık mensuplarının hizmetine sunulan Vademecum, bu edisyondan itibaren Medical Tribune çatısı altında sunulacaktır. Bu birleşmenin temel amacı kurumsallaşmaktı. Bu güne kadar bireysel çabalarla geliştirilerek yaşatılan Vademecum'un, bundan sonra kurumsal hizmet anlayışıyla daha aktif ve kapsamlı bir şekilde sunulacağına inancım tamdır. Bu birlikteliğin sektörümüzün yayıncılık dalına yeni soluk getirmesini ve hayırlı olmasını diliyorum.

   Bu baskıda, 2007 yılı içinde ruhsat alan yeni ilaçlar eklenmiş ve ruhsatı iptal edilen ve/veya üretimi/ithalatı yapılmayan ilaçlar çıkarılmıştır.

   Kitabın birinci bölümünde ATC Index yer almaktadır. ATC Index, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından oluşturulan ilaç sınıflandırma sistemidir Bu sınıflandırma, Anatomik, Terapödik ve Kimyasal (A TC) sisteme göre yapılmıştır. İlaçların kullanımıyla ilgili temel ve güvenilir bilgilerin standardizasyonu ve validasyonu ile problemlerin identifikasyonu ATC Index'in temel amaçlarındandır. Her yıl yenilenen ATC Index, ilaçların sınıflandırılmasıyla birlikte kullanılabilecek günlük dozlarını da DDD adı altında göstermektedir. ATC Index'te yer alan ilaçlara ait günlük kullanım dozları ve uygulama yolu her ilacın karşısında yer almaktadır.

   İkinci bölümde, Jenerik İndeks yer almaktadır. Bu bölümde piyasada bulunan ilaçların etken maddesi dikkate alınarak sınıflandırma yapılmıştır. Her maddenin karşısında terapödik kategorisi belirtilmiş olup; o maddeyi içeren ilaçların adı, formu, içeriği ve firması söz konusu maddenin altında alfabetik sıraya göre yer almıştır.

   Üçüncü bölümde ilaçların Monografisi yer almaktadır. Monografide ülkemizdeki bütün ilaçların adı, farmasötik formu, formülü, üretim veya ithalatını yapan firması, endikasyonu, erişkin ve çocuk dozu, kullanım zamanı, kontrendikasyonu, dikkat edilmesi gereken hususları, yan etkisi, ilaç-ilaç etkileşmesi, ilaç-gıda etkileşmesi, ticari şekli, eşdeğerleri ve alternatifleri ayrı ayrı ele alınarak alfabetik sıraya göre açıklanmıştır.

   Kitapta yer alan Eşdeğeri ilik konusu, etken maddenin üretim teknolojisi, safsizliği, biyoyararlınımı, ilacın uygulama şekli, dozu, formu, farmasötik formun üretim teknolojisi, orijinal Vademecum ilaç olup olmadığı ve endikasyon farklılığı dikkate alınmadan sadece kimyasal konfigürasyonun kalitatif ve kantitatif benzerliği gözönünde bulundurularak tasnif edilmiştir. Ayrıca, her ilacın endikasyon bakımından yakın eşdeğeri olan alternatifleri Alt. başlığı altında gösterilmiştir. Eşdeğerlilik kavramını ele alırken; el iksir, şurup, süspansiyon veya film tablet, draje, lak tablet, kapsül gibi farmasötik form farklılıklarını teknolojik farklılıkların öneminin bilincinde olarak biyoyararlanımı ihmal edilebilir ölçütlerde etkilediklerinden dikkate alınmamıştır. Alt. başlığı altında yer alan ilaçlar o ilacın tam eşdeğeri olmayıp, sadece söz konusu ilacın bulunmadığı şartlarda yerine kullanılabilecek altrnatif ilaçları göstermektedir. Eşdeğerlilik ve alternatiflik konusunda kesin kararın tartışmalı olabileceği bilincinde olarak okuyucuya ipucu vermek bakımından konunun ele alınmış olduğunu bildirmek isterim. Bu konuda gerekli temel bilgiye sahip olan doktor ve eczacıların inisiyatif kullanabileceği açıktır.

   Monografide piyasada bulunan ilaçların barkodları ile birlikte 16/11/2007 tahihi itibariyle perakende satış fiyatları yer almıştır. Bu fiyatların bir süre sonra değişikliğe uğrama olasılığı yüksektir. Ancak, bir fikir vermesi ve okuyucuların isteğinin karşılanması amacıyla yer verilmiştir.

   Kitabın dördüncü bölümünde parenteral solüsyonlar, üretilmeyen ilaçlar, kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaçlar gibi faydalı olabilecek bilgiler yer almıştır. Son bölümde ise ilaç üreticileri veya ithalatçılarının adresleri ile ürettikleri preparatlar yer almıştır.

   Bu edisyonun hazırlanması ve yayımlanmasında katkıda bulunarak yardımcı olan Feryal Matbaası sahibi Sayın Yalçın binçer’e, Matsa Basımevi sahibi Sayın Yıldırım Özaydın'a, Pelikan (Tıp- Teknik) Yayınları sahibi Sayın Aziz Çelik’e, İbrahim Yıkılmaz’a, Osman Okyay'a, Kazım Köse'ye, Kadir Avdan'a ve özellikle reklam vererek kitabın basımında katkıda bulunan sayın firma yetkililerine içten teşekkür ederim.

   Rıza Ommaty

   Medikal Tribune Yayıncılık tarafından yayınlanan Modern İlaç Rehberi şu içeriklerden oluşuyor.

   A)

   1) Terapödik ve Farmakolojik Indeks

   2) Jenerik Indeks

   B)

   1) Monografi

   2) Parenteral solüsyonlar

   C)

   1) Üretilmeyen İlaçlar

   2) Psikotrop ve Uyuşturucu İlaç Reçetelerinde Doktorların Yazması Gerekenler

   3) Psikotrop İlaç Reçetelerinde Uyulması Gereken Kurallar

   4) Kırmızı Reçeteye Tabi İlaçlar

   5) Kırmızı Reçetelerde Yazılacak max. dozlar

   6) Yeşil Reçeteye Tabi İlaçlar

   7) Kontrole Tabi İlaçlar

   8) Türkiye'de üretilen İlaç Hammaddeleri

   9) Gebelikte İlaç Kullanımı

   10) Anne sütüne geçen ilaçlar

   11) Aşılama Şeması

   12) Kemoterapide Akut ve Subukat Toksisitenin Derecelendirilmesi

   13) Kanda Normal Değerler

   14) Kanın Kimyasal Bileşimi

   15) İdrarda Normal değerler

   16) Dışkı bulguları

   17) Beyin Omurilik sıvısında bulgular

   18) Plevra Sıvısı Bulguları

   19) Asit Sıvısı Bulguları

   20) Sinovyal Sıvı Bulguları

   21) Fizik Ajanlarla Entoksikasyon

   22) İlaç Entoksikasyonları

   23) İdrar Rengini Değiştiren İlaçlar

   24) Öldürücü olabilen ilaç kombinasyonları

   25) İlaçların Kan (Serum) Konsantrasyonları

   26) İlaç Firmaları ve Ürettikleri İlaçlar

   Stok Kodu
   :
   9789944014403
   Boyut
   :
   14.0x20.0
   Sayfa Sayısı
   :
   1512
   Basım Tarihi
   :
   2008-12
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   2. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   75,00   
   75,00   
   2
   37,50   
   75,00   
   3
   25,00   
   75,00   
   4
   20,37   
   81,50   
   5
   16,56   
   82,80   
   6
   14,05   
   84,28   
   7
   12,27   
   85,89   
   8
   10,97   
   87,72   
   9
   9,87   
   88,87   
   10
   9,12   
   91,16   
   11
   8,39   
   92,24   
   12
   7,78   
   93,38   
   Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   75,00   
   75,00   
   2
   37,50   
   75,00   
   3
   25,00   
   75,00   
   4
   20,37   
   81,50   
   5
   16,56   
   82,80   
   6
   14,05   
   84,28   
   7
   12,27   
   85,89   
   8
   10,97   
   87,72   
   9
   9,87   
   88,87   
   10
   9,12   
   91,16   
   11
   8,39   
   92,24   
   12
   7,78   
   93,38   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   75,00   
   75,00   
   2
   37,50   
   75,00   
   3
   25,00   
   75,00   
   4
   20,37   
   81,50   
   5
   16,56   
   82,80   
   6
   14,05   
   84,28   
   7
   12,27   
   85,89   
   8
   10,97   
   87,72   
   9
   9,87   
   88,87   
   10
   9,12   
   91,16   
   11
   8,39   
   92,24   
   12
   7,78   
   93,38   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   75,00   
   75,00   
   2
   37,50   
   75,00   
   3
   25,00   
   75,00   
   4
   20,37   
   81,50   
   5
   16,56   
   82,80   
   6
   14,05   
   84,28   
   7
   12,27   
   85,89   
   8
   10,97   
   87,72   
   9
   9,87   
   88,87   
   10
   9,12   
   91,16   
   11
   8,39   
   92,24   
   12
   7,78   
   93,38   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   75,00   
   75,00   
   2
   37,50   
   75,00   
   3
   25,00   
   75,00   
   4
   20,37   
   81,50   
   5
   16,56   
   82,80   
   6
   14,05   
   84,28   
   7
   12,27   
   85,89   
   8
   10,97   
   87,72   
   9
   9,87   
   88,87   
   10
   9,12   
   91,16   
   11
   8,39   
   92,24   
   12
   7,78   
   93,38   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   75,00   
   75,00   
   2
   37,50   
   75,00   
   3
   25,00   
   75,00   
   4
   20,37   
   81,50   
   5
   16,56   
   82,80   
   6
   14,05   
   84,28   
   7
   12,27   
   85,89   
   8
   10,97   
   87,72   
   9
   9,87   
   88,87   
   10
   9,12   
   91,16   
   11
   8,39   
   92,24   
   12
   7,78   
   93,38   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   75,00   
   75,00   
   2
   37,50   
   75,00   
   3
   25,00   
   75,00   
   4
   20,37   
   81,50   
   5
   16,56   
   82,80   
   6
   14,05   
   84,28   
   7
   12,27   
   85,89   
   8
   10,97   
   87,72   
   9
   9,87   
   88,87   
   10
   9,12   
   91,16   
   11
   8,39   
   92,24   
   12
   7,78   
   93,38   
 • Yazarın Diğer Kitapları
 • Yayınevinin diğer kitapları
Kapat