Nado - Kure Xwe Firot %15 indirimli Rıza Çolpan

Nado - Kure Xwe Firot
Rıza Çolpan

20,00 TL
Temin süresi 5 iş günüdür.
3990000016556
644483
Nado - Kure Xwe Firot
Nado - Kure Xwe Firot
Peri Yayınları
20.00

Xwendevanen delal, rupelen ve karpeka min serhatiyen xortaki Kurd u keçicek Tirk de bine li ber çaven we raxine. Çirok u serhatiyen van herdu ciwanan, çirokek buyi, çirokek rast e u derewek ji di nav serhatiyan van herdu ciwanan da ji tune. Naven ku hun di rupelen pirtuke da dibinin, pirani ji naven rast in. Xorte Kurd, lawe Kurdeki welatparez, balam bet perwerde, le şeytan, miroveki şerud u çavbirçi ye. Di bajareki wek Stenbol da bi pişati ango bi tesadufi raste keçikek Tirk, le keçicek sewi, hejar u belengaz te. Ew keçika ji aliya vi xorti ve te xapandin. di zike neh meh zeman da ji, dibe xudan kureki, le di diwaye da ji ber hin eger ü sedaman, xorte Kurd we dayika belengaz dixapine u kure xwe bi nerxek qasa sed (100) panginote Tirk difroşe sexmankareki, ango mühendiseki Amerika, dile we dayika cawan dax, hişe we ji di sere we da derdixine, din dike, ew belengaza Xwede di daviye da ji dikeve timarxane u li we dimire. Ji ber ve yeke ji, min xwast nave pirtuke daynim "Nado Kure Xwe Fırut" min weger ji kir; ev yek. A duwen ji, ji bona min va betir giring e ez dixwazim ve ğirtuka xwe peşkeşe hemü dayikan, bi taybeti ji, dayikenku ji aliya hin kesen derewçin u net xirab ve ten xapandin u hatine xapandin, derd u kul, eş u jana cigere dikşinin u kişandine, bikim ku heye, bila Xwedw hemu dayik, bav u tevahiya miroven cihan, en dirist u dilsoz, Ji kesen net xirab bipareze.

istanbul evden eve nakliyat eşya depolama evden eve nakliyat sultanbeyli escort sancaktepe escort izmit evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
Kapat