9789756719978
784230
Forsa Halil
Forsa Halil
6.66

16 yüzyılın sonlarında İstanbul'da faaliyet gösteren bir cinayet şebekesi... Saray'dan İstanbul konaklarına, konaklardan kenarda köşede kalmış kahvehanelere kadar uzanan renkli bir anlatım Forsa Halil, cinsellik ve binbir entrikayla örülü bir cinayet öyküsü...

O devirde İstanbul'u, fuhuş çirkabından pak bir belde de zannetmemelidir; fuhuşun çeşitlisi evlerin, konakların hariminde geçer, meydana çıkınca da kazaya rıza gerekirdi.

Forsa Halil Ağa ile Dede Osman Ayni'nin evinde bir odaya alındılar ki döşemesi, dayaması, türlü ziynetiyle bir saray odasından farksızdı. Hatta odanın ortasına kurulmuş olan mükellef içki sofrası saraylarda kurulamazdı. Forsa Halil'in kılavuzu Dede Osman haddini bilen adamdı, sabahın alacaaydınlığında meydana çıkmak üzere, evin yanaşma odasına çekildi.

Kapat