Hind Felsefesinde Kamil İnsan Vedanta'ya Göre İnsan ve Halleri %10 ind

Hind Felsefesinde Kamil İnsan Vedanta'ya Göre İnsan ve Halleri
Rene Guenon

%10 İNDİRİM
10,80 TL
9,72 TL
Tükendi
-101798
533998
Hind Felsefesinde Kamil İnsan Vedanta'ya Göre İnsan ve Halleri
Hind Felsefesinde Kamil İnsan Vedanta'ya Göre İnsan ve Halleri
9.72
Bu eserde Hint öğretilerinin en saf metafizik ifadesini temsil eden Vedanta'yı temel almaktayız. Akademik bir malumatfuruşluğu değil, gerçek kavrayışı hedefliyor ve fikirlerin hakikate bakıp bakmadığıyla ilgileniyoruz. Hiçbir şeyi kendi kendimize icat etmediğimizi ve açıkladığımız her fikrin geleneksel bir kaynağa dayandığını göstermek istedik. Herhangi bir meselenin metafizik noktasından incelenmesi, ancak bu mesele ilkelere matuf kılındığı takdirde sözkonusu edilebilir. Modern filozofların yaptığı tarzda bir "sahte-metafizik"le değil, hakiki metafizikle ilgileniyorsak bunu asla unutmamamız gerekmektedir.

Hakiki bilgi, ki gözönünde tuttuğumuz ancak odur, "ladini" (profane) bilgiyle ancak çok zayıf bir ilişki içindedir. Ve "ladini" bilgi çerçevesinde kaleme alınmış eserler "kutsal bilim" açısından uzak yakın hiçbir hazırlayıcı değer taşımaz. Hatta kimi zaman, belli bir eğitim tarzının en bariz sonucu olan tedavi edilemez zihni deformasyon sebebiyle çok ciddi bir engel teşkil ederler. Ele aldığımız türden öğretiler sözkonusu olduğunda, "hariçten" yapılmış incelemeler tamamen faydasızdır. Söylemiş olduğumuz üzere bu meseleler tarihle ilgili değildir, filoloji ya da edebiyatla da. Kendimizi ve okuru usandıracak kadar tekrar etmek pahasına eklemeliyiz ki, felsefeyle de hiçbir alakaları yoktur. Tarih, edebiyat, felsefe: Bütün bunlar tahkir değil, tesbit maksadıyla "ladini" ya da "dışarıdan" olarak nitelediğimiz türden bir malumatlar sistemine dahildir.

Ve biz, "Kutsal bilim"in bir hakikat olduğunu yüksek sesle belirtmekle kalmıyor, ilgilendiğimiz yegane konu olduğunu da ilan ediyoruz.
(Arka Kapak)
Kapat