XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Osmanlı - İran Siyasi Antlaşmaları Remzi Kıl

XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Osmanlı - İran Siyasi Antlaşmaları
Remzi Kılıç

4,32 TL
Tükendi
-95165
560701
XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Osmanlı - İran Siyasi Antlaşmaları
XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Osmanlı - İran Siyasi Antlaşmaları
Tez Yayınları
4.32
Savaş ve barış; devletler arası siyasetin iki önemli unsuru.
Osmanlı Devleti'nden günümüze uzun bir geçmişe sahip olan Türk-İran ilişkilerinin, 1514 Çaldıran Savaşı'ndan 1639 Kasr-ı Şirin Antlaşması'na kadar geçen 125 yılına savaşlar ve antlaşmalar damgasını vurmuştur.

Bu kitap, Türk-İran siyasî tarihinin en buhranlı yıllarını konu almaktadır. İran'da Safevî Devleti'nin kuruluşu ve Anadolu'daki Osmanlı-İran hâkimiyet mücadelesinin başlaması, iki devlet arasındaki anlaşmazlıkların nedenleri, yıllarca süren savaşların niçin ve nasıl yapıldığı, sonrasında imzalanan ve her defasında da bozulan 5 barış antlaşması, dönemin temel kaynakları incelenerek anlatılmaktadır.

Amasya Antlaşması (1555), İstanbul Antlaşması (1590), Nasuh Paşa Antlaşması (1612) ve Kasr-ı Şirin Antlaşması, öncesi ve sonrası gelişmeleriyle, her biri bir bölüm halinde sizlere sunulmuştur.
(Arka Kapak)
Kapat