Uluslararası Sosyal Politika %5 indirimli Pir Ali Kaya

Uluslararası Sosyal Politika
Teorisi, Normlar, Kurumlar, Sorunlar ve Güncel Gelişmeler
Pir Ali Kaya, Ceyhun Güler

75,00 TL
Temin süresi 5 iş günüdür.
9786052012260
716008
Uluslararası Sosyal Politika
Uluslararası Sosyal Politika Teorisi, Normlar, Kurumlar, Sorunlar ve Güncel Gelişmeler
Umuttepe Yayınları
75.00

I. Bölüm
Sosyal Politika Ve
Uluslararası Sosyal Politika Bilimleri
Kavramsal Çerçeve Ve Tarihsel Gelişimi

Sosyal Politika Ve Uluslararası Sosyal Politika Kavramları: Tanım Sorunu, Tanımın Öncülleri Ve Tarihsel Boyut
Sosyal Politika Kavramı: Tanımlar Ve Düşündürdükleri
Sosyal Politikacıları(Mızı)N Üvey Evladı
Uluslararası Sosyal Politika: Tanımlar Ve Düşündürdükleri
Sosyal Politikanın Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi
Uluslararası Sosyal Politikanın Tarihsel Gelişimi

Iı. Bölüm
Usp'nin Oluşumunda Ilo'nun Yeri:
Kurumsal Yapı, Normlar Ve Diğer Belgelerin Önemi

Ilo Ve Uluslararası Çalışma Normları: Yasal Statü, Normlar Ve Denetim
Uluslararası Sosyal Politika Bağlamında Uluslararası Çalışma Örgütünün Bildirgeleri

Iıı. Bölüm
Usp'nin Oluşumunda Uluslararası İşçi Örgütlerinin Yeri:
Kurumsal Altyapı Ve Değişen Dünya Koşullarındaki Konumları

Uluslararası İşçi Örgütlerinin Tarihsel Gelişimi, Faaliyetleri Ve Üye Yapıları
Küreselleşme Sürecinde Uluslararası Sendikal Hareket: Yeniden Örgütlenme Arayışları Ve Yeni Enternasyonalizm Söylemi

Iv. Bölüm
Usp Bağlamında Çokuluslu Şirketler Ve
Küresel Çerçeve Sözleşmeler
Çokuluslu Şirketler Ve Çalışma Standartlarının Özelleştirilmesi
Küresel Çerçeve Sözleşmeler

V. Bölüm
Usp'nin Oluşumunda Avrupa Sosyal Politikasının Yeri Ve Önemi
Avrupa Birliği Sosyal Politikası: Roma'dan Lizbon'a Doğuşu, Gelişimi Ve Bugünü
Avrupa Konseyi Sosyal Şartlar Sistemi

Vı. Bölüm
Usp Sorunu Olarak Göç Olgusu Ve Göçle İlgili Tartışmalar
Uluslararası Emek Göçü: Göç Kavramı, Türleri, Nedenleri Ve Sonuçları
Uluslararası Emek Göçünün Genel Görünümü

Vıı. Bölüm
Usp'nin Güncel Tartışma Sorunları
Sendikal Hakların Uluslararası Kaynakları
Çalışan Yoksullar
Çalışma Hayatında Ayrımcılık: Ayrımcılık Kavramı, Türleri Ve Ayrımcılığın Yasaklanmasına İlişkin

istanbul evden eve nakliyat eşya depolama evden eve nakliyat sultanbeyli escort sancaktepe escort izmit evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
Kapat