9789754207071
634522
Psikiyatri Genetiği ve Genomiği
Psikiyatri Genetiği ve Genomiği
43.20

Genetik, insan beyni işlevsel patolojisinin anlaşılmasında en güçlü yaklaşımlardan birini sağlamayı vaat eder. Bu kitap, sık görülen psikiyatrik hastalıklarda ve psikiyatrik tablolar oluşturabilen daha seyrek görülen tek gen bozukluklarına katkısı olan genetik bulguların önemli derecede gözden geçirilmesini sağlar.

Kitabın ilk bölümü moleküler biyoloji ve moleküler genetik teknikleri tanıtır. Daha sonraki bölümler, normal ve anormal gelişim genetiği ve bunu takiben erişkinlerde anormal davranışın genetiği üzerinde durur. Bu bölüm; kişilik bozuklukları, şizofreni ve demansları kapsar. Son bölüm, danışmanlık ve etik gibi konulardaki uygulamaları ele alır ve son olarak da geleceğe bakış sunar.

Editörler, bu alanda uluslararası üne sahip kişilerdir ve aynı önemde seçkin bölüm yazarları ekibe davet edilmiştir.

Kapat