Hawking ve Tanrı'nın Aklından Geçenler Postmodern Hesaplaşmalar Peter

Hawking ve Tanrı'nın Aklından Geçenler Postmodern Hesaplaşmalar
Peter Coles

4,00 TL
Tükendi
Hawking ve Tanrı'nın Aklından Geçenler Postmodern Hesaplaşmalar
Hawking ve Tanrı'nın Aklından Geçenler Postmodern Hesaplaşmalar
Everest Yayınları
4.00

Postmodern Hesaplaşmalar, milenyumdan psikanalize, kuantum kuramından kaçıklık kuramına kadar bir dizi temayı işleyen bir seridir. Bu kitapların her biri çağdaş düşüncenin keskin ucunda duran anahtar bir fikri ele almakta ve yirmi birinci yüzyıl düşüncesinin temellerini atmış paradigmatik düşünür ve beyinlerin yaklaşımlarını anlaşılır bir dille ortaya koymaktadır.

Kapat