3990000012030
717580
Bılican
Bılican
Doz Basım Yayın
25.00

Di romana Bılicane de Kurdistan xaka dilşewat çend guherbar e! Di destpeka bihare de çawa qurpini ji çiya u gelistanen we te! Di quntara çiyan de ji bine keviyen berfe çawa pel xwe li ser pelan diavejin; xemla spi xwe bi xemleka hezarrengin diguhere. Xezalek ji xwe re li ciheke stare digere... Çinginiya şuran, hiriniya hespan seri ji denge bihare dibire. Werdek, keçxamaya pehlewan, tine pehlewanek heye mile we dane erde, ew ji Silemane Eliye Miriye Siliv Begi ye. Siliv Beg ji Serokhoze Kikan, Milan, Zilan, Sipikan, Mirdesiyan, Şadiyan, Şikakan, Reşkotan, Silivan, Xerzan, Mihemedan u Beraziyan e. Siliv Beg van hozan hemuyan bi hawayeke kurdperwerane li ser hev dihewisine. Le destdirejiyen dagirkeriye ranawestin... Sileman di reça bav u kalen xwe digere, ew li rasti Werdeka pehlewan te, mirade wan bi pehlewani dibe, le ev mirad ji, ji bine xwe zu diqurife! Sileman di dahfen hesudi u çavnebariye de te kuştin. Ji zemawenda wi u Werdeke cotek kur çaven xwe li dinyaye vedikin; Kerr u Kulik... Edi meydan ya van herdu merxasan e... Ev roman, li gel evineke bemirad u tirajediyeke malbati, destaneke neteweyi ya dijberiya dagirkeri u neteweperweriye ye.

istanbul evden eve nakliyat eşya depolama evden eve nakliyat sultanbeyli escort sancaktepe escort izmit evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
Kapat