İşletme ve İktisat için İstatistik (Ekonomik Baskı) Paul Newbold

İşletme ve İktisat için İstatistik (Ekonomik Baskı)
Paul Newbold

80,00 TL
Temin süresi 15 gündür.
İşletme ve İktisat için İstatistik (Ekonomik Baskı)
İşletme ve İktisat için İstatistik (Ekonomik Baskı)
Literatür Yayıncılık - Akademik Kitaplar
80.00

İstatistik kavramlarının ve uygulama olanaklarının anlaşılması, günümüz yöneticisi için yaşamsal önem taşır. Sayısal bilgilerin derlenmesinin ve belirsiz bir ortamda karar verme aracı olarak akla uygun biçimde yorumlanmasının zorunlu olduğu iş yaşamında, istatistik yöntemleri çok yaygın kullanılır. Kitapta iş yaşamının çeşitli alanlarından seçilmiş pek çok gerçek ve gerçekçi örnekle alıştırma verilmiştir. Finansman, iktisat, iş ahlakı, muhasebe, sınai örgütlenme, örgütsel davranış bu alanlar arasında sayılabilir. Bu örnekler yığını, okuyucuyu günümüz iş yaşamında istatistik yöntemlerinin önemli olduğuna inandıracaktır.

Kapat