9786057155603
931288
Yol Hakk'ın Emri Rızasıdır
Yol Hakk'ın Emri Rızasıdır
40.00

Dünya hayatında insan görünümünde olan canlıların iki türlü olduğu ve her iki türün de kendi içinde eril ve dişil prensipleri barındırdığı hususu, Hasani Sani'den bize ulaşan yazılarda ısrarla vurgulanmaktadır, fakat Hasani Sani'nin Zahir ve Bâtın âlemlerde Hakk el-yakîn seyrettiği bu varlıkların nasıl varlıklar olduğu bu yazılarda detaylıca açıklanmış olsa da, bu açıklamalar arasında Kur'an ayetlerine ve diğer Hakk erenlerin sözlerine yer verilmemiştir.

İşte bu kitap, Hasani Sani'nin açıklamaya çalıştığı hususları, Kur'an ayetleri ve bize ulaşan diğer hak sözler ile destekleyerek açıklamaktadır. Dahası, şimdiye kadar Hakikât Sırrı olarak bilinen ve sözlü gelenek içerisinde nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar konuşulan ama şu ana kadar ayetleriyle beraber bir bütün hâlinde sunulmamış olan gerçekleri de ispatlamaktadır.

Şimdiye kadar Hakikât Sırrı olarak bilinen ve sözlü gelenek içerisinde nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar konuşulan ama şu ana kadar ayetleriyle beraber bir bütün hâlinde sunulmamış olan gerçeklerin açıklandığı bu kitap, bu ve bundan sonraki nesillerin ışığı olan kaynaklardan biri olacaktır.(Tanıtım Bülteninden)


Kapat