9789754062984
381969
Toplumbilim
Toplumbilim
40.00
Küresel ölçekli sömürgeciliğin toplum ve insan bilimlerini baskı altına alıp güneş tutulmasına uğrattığı, bilimdışı düşünüşü ise destekleyip kuralsızlık ve çifte-ölçülülüğü azdırdığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu bunalımlı ortamı aşmanın ve yol açtığı sorunlara çözüm geliştirmenin en geçerli yollarını yinetoplumbilim bulabilecektir. Çünkü, Emile Durkheim'ın vurguladığı gibi, toplumların bugün içinde bulundukları koşullarda yaşayabilmeleri, hem bireysel hem de toplumsal bilinç alanının genişleyip aydınlanmasına bağlıdır.Bu aydınlanma, ancak bilimin kılavuzluğundaki zekânın toplumsal yaşamın akışında gittikçe daha büyük bir yer tutmasıyla sağlanabilir.Toplumbilimin işlevi, böylesine yaşamsal önemdedir.
Kapat