Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi 3 Cilt Takım
Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi 3 Cilt Takım
Kültür Bakanlığı Yayınları
90.00
Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, kuruluşunun beşinci yılını kutlarken, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi'nden sonra Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi'ni tamamlayarak okuyuculara sunabilmiş olmaktan özel bir kıvanç duymaktadır.
Vakfın kurucuları ekonomik ve sosyal tarih alanında yapılacak çalışmalar içinde emek tarihinin ağırlı bir yer tutmasını amaçlamıştı. Türkiye'nin koşulları emeğin tarihi alanında yapılacak çalışmalar için kaynak sağlanmasına olanak vermiyor, emek tarihi konusunda yapılacak bir özlem olarak kalıyordu. Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, bu nedenle vakfın çalışmaları içinde özel bir yer aldı.

Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi" ülkemiz tarihinin az tanınan bir yanının, yani emek-sermaye ilişkilerinin oluşum ve gelişimini çeşitli yanları ve bağlantıları ile ele alırken, devletin bu oluşumlardaki rolünü ve katkılarını da açıklığa kavuşturarak toplumsal tarihimizin önemli bir kesitine ışık tutma çabası içine girmektedir.

Türkiye gibi, genel ve özel toplumsal olaylara ilişkin belge kıtlığı içinde olan ve geçmişini daha iyi tanıyarak, deneyimlerden daha sağlıklı bir gelecek için yararlanma geleneği zayıf olan bir ülkede, bu ansiklopedinin özel bir değer taşıdığına inanıyoruz. Türkiye sendikacılık hareketinin oluşumlarını, sağlıklı ve sağlıksız gelişmelerini incelemek isteyen herkes, "Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi"nden çok yararlı bilgilere ulaşabilecektir.
-İlhan Tekeli-
(Kitabın İçinden)
Kapat