Uygulamalı İstatistik - 2
Uygulamalı İstatistik - 2
Nobel Akademik Yayıncılık
12.96

Uygulamalı İstatistik 2 kitabında; Örnekleme Teorisi, İstatistik Tahmin, Hipotez Testi, Ki Kare Testi, Regresyon ve Korelasyon Analizi, Zaman Serileri Analizi gibi konulara yer veriilmiştir. Böylece araştırmacılara doğru analizler yaparak güvenilir kararlar vermeleri konusunda yardımcı olunmaya çalışılmıştır.

Kapat