9789752810488
577805
Yanlış Anlaşılmış Filmler
Yanlış Anlaşılmış Filmler
1.85

70li yıllardan günümüze erotik, avantür, western, seks, komedi...
Kültleşmiş, kültleşecek filmler...
Mizahi bir dille, sevecen bir bakışla, anılarla süsleyerek yanlış anlaşılmış filmleri
doğru anlamamız için bir klavuz...

Osman Cavcı, zamanında anlaşılmamış filmlere yeniden bakıyor...

Kapat