Uluslararası Ticarette Kullanılan Finansman Teknikleri Işığında Etkili

Uluslararası Ticarette Kullanılan Finansman Teknikleri Işığında Etkili Tedarik Zinciri Yönetimi
Orkun Bayram, Işılay Talay

%15 İNDİRİM
15,00 TL
12,75 TL
Temin süresi 15 gündür.
Uluslararası Ticarette Kullanılan Finansman Teknikleri Işığında Etkili Tedarik Zinciri Yönetimi
Uluslararası Ticarette Kullanılan Finansman Teknikleri Işığında Etkili Tedarik Zinciri Yönetimi
Nobel Akademik Yayıncılık
12.75

Yeni Milenyum 'da dünya çeşitli krizlere sahne olmakta ve tüm bu krizler küresel tedarik zincirleri için aşılması gereken yeni engeller yaratmaktadır. Küresel tedarik zincirlerinin daha dayanıklı ve yüksek performansla yönetilebilmesi gittikçe önemi artan bir yetkinlik haline gelmiştir. Bu yetkinliğin temel öğelerinden biri de küresel tedarik zincirlerinin güçlü bir finansal yapıya sahip olabilmesi için finansman tekniklerinin etkin kullanımıdır. Sanayi devrimi ile başlayan küreselleşme sürecinde varılan noktada küresel ekonomiler küresel tedarik zincirleri üzerine inşa edilmekte ve ülkeler küresel tedarik zincirlerinde yer alabilmek için ihracatlarını arttırmaya odaklanmaktadırlar.

Uluslararası ticarette kullanılan finansman teknikleri ile küresel tedarik zincirlerinin finansal yapılarının güçlendirilmesi ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin küresel tedarik zincirlerine daha fazla dâhil edilmesi mümkün olacak ve zincirlerin genel başarısı yükselecektir. Bu hedefe ulaşabilmek için hem devletler Eximbank ve diğer kurumlar vesilesiyle ihracatı destekleyen ve riskleri azaltan kredi ve sigorta gibi finansman olanakları sunmakta hem de tersine faktöring gibi geleneksel finansman tekniklerine yeni bir bakış açısı getiren yaklaşımlar ortaya çıkmaktadır. Bu kitapta uluslararası ticarette kullanılan finansman teknikleri örneklerle sunularak bu konuda farkındalığı arttırmak ve bu tekniklerin küresel tedarik zinciri yönetiminde kullanımını incelemek amaçlanmaktadır.

Kapat