Nave Min Sor E
Nave Min Sor E
Doz Basım Yayın
25.00
"Fikira ko wergera pirtuka min de ji aliye xwendevanen kurd ve be xwendin min şad dike, ko ew ji eyni mina neqaşen sadiqen adeten xwe bi zimane xwe ve giredayi ne." - Orhan Pamuk-
Kapat