Süleyman Nazif %15 indirimli Önder Göçgün

Süleyman Nazif
Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği ve Eserlerinden Açıklamalı, Sadeleştirilmiş Seçmeler
Önder Göçgün

10,80 TL
Temin süresi 5 gündür.
Süleyman Nazif
Süleyman Nazif Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği ve Eserlerinden Açıklamalı, Sadeleştirilmiş Seçmeler
Atatürk Kültür Merkezi Yayınları
10.80

19. yüzyılın sonlarında ve özellikle 20. yüzyılın ilk çeyreğinde, Türk şiir ve nesrinin önde gelen isimlerinden birisi olan Süleyman Nasif (1869-1927); dürüstlüğü temel prensip kabul eden devlet hizmetlerinin ve özellikle, valilik gibi üst düzey resmi görevlerinin yanı sıra aynı zamanda, edebiyat tarihimizin vatan millet, hak, hukuk, hürriyet ve bağımsızlık yolunda, hayranı ve takipçisi olduğu Namık Kemal'den sonra en heyecanlı kalemidir.

Kendisi de değerli bir şair olan kardeşi Faik Ali Bey'in aldığı "Ozansoy" soyadı, aileden gelen şairliği ifade yolunda anlamlı bir kelimedir. Geçen yıllarda kaybettiğimiz Faik Ali Bey'in oğlu ve Süleyman Nazif'inj yeğeni olan Munis Faik Ozansoy da, yakın dönem Türk şiirinin sayılı isimlerinden biridir.

Süleyman Nazif önceleri Servet-i Fünun mensupları ile birlikte hareket ederek santimantal yani aşırı duygulu çizgide subjektif planda ve "sanat için sanat" anlayışı çerçevesinde bütünüyle kendi duygu ve düşüncelerinin ifadesi olmak üzere şiirler kaleme alınmıştır. Fakat daha sonra, kısa sürdüğünü söyleyebileceğimiz bu şahsi "öznel" tavrı terk ederek edebiyat dünyamızda, toplumcu anlayışın Namık Kemal yolunda güçlü bir takipçi olmuştur.

Süleyman Nazif'in sanatı üzerinde yalnız Namık Kemal'in değil, 17. yüzyılın o kabına sığmayan ve gözünü budaktan, sözünü dudaktan esirgemeyen ünlü Divan şairi Nefi'nin de güçlü bir tesiri söz konusudur. Ayrıca, "Şair-i Azam" Abdülhak Hamid'e karşı da büyük bir ilgi beslemiş ve bunu çeşitli vesilelerle dile getirmiştir.

Milli konular etrafındaki manzum eserlerinin en seçkin örneklerini İngilizler tarafından sürgün gönderildiği Malta'da vatan hasretini dile getiren ünlü "Daüssıla" "Türk İlahisi" ile "Dicle ve Ben" "Ey-Ebna-yı Vatan" "Son Nefesimle Hasbihal" "Cenk Türküsü" gibi şiirleri oluşturan Nazif'in nesir sahasındaki çalışmalarını ise, Mondros Mütarekesi sonrasında İstanbul'un edilmesi üzerine 9 Şubat 1919 günü Hadisat gazetesinde çıkan büyük cesaret ve kahramanlık örneği ünlü "Kara Bir Gün" makalesinden itibaren "Gizli Figanlar" "Firak-ı Irak" "Batarya ile Ateş" "Hitabe" "Çal Çoban Çal" "Hz. İsa'ya Açık Mektup" ..gibi milli heyecan yüklü yazılarının yer aldığı eserleri oluşturur.

Bu kitabımızda merhum Süleyman Nazif'in Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği etrafında; nazım ve nesir türündeki eserlerinden seçtiğimiz açıklamalı ve sadeleştirilmiş örnekler ile nüktelerine, fıkralarına ve ayrıca, onun mizacı, sanatı, eserleri hakkında hatıraların ışığında dostlarının anlattıklarına, edebiyat araştırıcılarının tespitlerine yer vedik.

Kapat